Reklama

envicon 2023 ad1a

Tag: poziomy recyklingu

Łącznie artykułów: 27.

Czy wyższe cele recyklingowe wymuszą innowacje?

Czy wyższe cele recyklingowe wymuszą innowacje?

Od lat wiele mówi się o konieczności spełnienia coraz wyższych celów – nakładanych na wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek oraz na samorządy – w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów opakowaniowych i komunalnych. 

Pomorskie. 41 spośród 123 gmin nie osiągnęło wymaganych poziomów recyklingu w 2021r.

Pomorskie. 41 spośród 123 gmin nie osiągnęło wymaganych poziomów recyklingu w 2021r.

18.07.2023
0

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są zobowiązane do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Za 2021 rok minimalny poziom wagowy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych dla gmin wynosił 20 %.

Poziomy recyklingu: konsekwencja, ale nie tylko

Poziomy recyklingu: konsekwencja, ale nie tylko

30.03.2023
0

Na osiąganie wysokich poziomów recyklingu dzisiaj wpływ ma przede wszystkim konsekwencja wykazana w działaniu przez ostatnie lata. Wielu zaległości nie uda się nadrobić z dnia na dzień. Ale jest i nadzieja dla „spóźnialskich”. Niektóre z zapóźnień można nadrobić przyspieszonym tempie.

Kary za zbyt niski poziom recyklingu: sądny rok 2025

Kary za zbyt niski poziom recyklingu: sądny rok 2025

O ile nie stanie się cud, w 2025 r. Polska nie dotrzyma zaciągniętego wobec Unii Europejskiej zobowiązania do poddawania recyklingowi 55% odpadów komunalnych. Stosunkowo niewielkie dziś kary za „niedostateczny poziom przetwarzania” wzrosną kilkukrotnie. Zacznie się polityczna awantura, w której rozmaite instytucje będą starały się zrzucić z siebie odpowiedzialność na zasadzie „to nie ja, to on”.

Ku stworzeniu „mapy drogowej” branży gospodarki odpadami [WIDEO ROZMOWA]

Ku stworzeniu „mapy drogowej” branży gospodarki odpadami [WIDEO ROZMOWA]

21.01.2022
0

We wtorek, 25 stycznia 2022 r. rozpoczyna się, organizowana przez Abrys, 13. Konferencja „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”. Prelekcje i spotkania – tym razem w formule online - potrwają do 26 stycznia. Wśród najważniejszych tematów m.in. European Green Deal oraz propozycja pakietu Fit For 55, wyznaczających kierunki rozwoju dla wielu branż w Europie, w tym branży gospodarki odpadami, a także ich wpływ na organizację selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów w naszym kraju.

W 2030 r. 70 proc. recyklingu odpadów opakowaniowych. Są projekty rozporządzeń

W 2030 r. 70 proc. recyklingu odpadów opakowaniowych. Są projekty rozporządzeń

16.11.2021
0

Resort klimatu zaprezentował projekty rozporządzeń ustalających m.in. roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych, które producenci będą musieli osiągnąć do 2030 r. W drugim projekcie przedstawiono zasady zaliczania masy takich odpadów do odpadów poddanych recyklingowi. Nowe regulacje, dostosowujące naszą legislację do prawa unijnego, mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku.

Nowe regulacje dla wyznaczania poziomów recyklingu

Nowe regulacje dla wyznaczania poziomów recyklingu

31.05.2021
0

Utrzymanie dotychczasowego algorytmu wyznaczania poziomu recyklingu do 2024 r. pozwoli na uniknięcie straty wizerunkowej Polski w Unii Europejskiej, wynikającej z drastycznego spadku wskaźnika recyklingu z 50% do 20% w sytuacji, kiedy inne państwa pozostaną przy aktualnie obowiązującej metodzie.

Unijne poziomy recyklingu.

Unijne poziomy recyklingu. "Mamy lekcję do odrobienia"

Do 2025 roku poziom recyklingu odpadów opakowaniowych w krajach członkowskich UE musi wzrosnąć do 55 proc. Obecnie w Polsce w przypadku opakowań z tworzyw sztucznych jest dwukrotnie niższy, przez co z tytułu nowego podatku plastic tax będziemy płacić nawet 2 mld zł rocznie. W zwiększaniu poziomów recyklingu ma pomóc opracowywana przez resort klimatu rozszerzona odpowiedzialność producentów, a także system kaucyjny.

Piotr Szewczyk: na problem poziomów recyklingu musimy spojrzeć całościowo [WIDEO]

Piotr Szewczyk: na problem poziomów recyklingu musimy spojrzeć całościowo [WIDEO]

05.02.2021
0

Gminy do 2025 r. muszą osiągnąć wysoki, 55-procentowy poziom recyklingu odpadów. Pewnym ułatwieniem w tym zakresie jest obliczanie poziomów recyklingu za 2020 rok wg starego wzorca, ale nie możemy dalej odsuwać tego problemu w czasie - twierdzi Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK. Dodaje, że, aby osiągnąć unijne cele, najważniejsza jest współpraca między instalacjami komunalnymi i gminami.

Rozliczanie się gmin z odpadów. Prezydent podpisał ustawę

Rozliczanie się gmin z odpadów. Prezydent podpisał ustawę

22.12.2020
0

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - podała we wtorek Kancelaria Prezydenta. Przepisy pozwolą gminom rozliczyć się z odpadów za 2020 r. w korzystniejszy sposób i uwolnić niewykorzystany potencjał spalarni.

Rozporządzenia w sprawie MBP i poziomów recyklingu: „czekamy na konkrety”

Rozporządzenia w sprawie MBP i poziomów recyklingu: „czekamy na konkrety”

13.10.2020
0

W branży gospodarki odpadami znów szykują się zmiany. Mają je wprowadzić dwa nowo projektowane rozporządzenia Ministra Klimatu: w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz w sprawie sposobu obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. W związku z tym pojawiają się pytania, czy jest sens odwracania przyjętego we wcześniejszych regulacjach kierunku działań i jak te zmiany wpłyną na efektywność funkcjonowania zakładów recyklingu.

Obliczanie poziomów recyklingu prawdopodobnie nie zmieni się

Obliczanie poziomów recyklingu prawdopodobnie nie zmieni się

W lipcu Ministerstwo Klimatu ma zaprezentować nowy pakiet odpadowy, który będzie dotyczył m.in. metody obliczania poziomów odzysku przez gminy. Jak zapowiedział wiceminister Jacek Ozdoba, prawdopodobnie gminy będą je wyliczać według dotychczasowego wzoru, ponieważ jest to metoda dla nich korzystna i nie stoi ona w sprzeczności z prawem unijnym.

Poziomy recyklingu coraz trudniejsze. Epidemia to jeden z wielu powodów

Poziomy recyklingu coraz trudniejsze. Epidemia to jeden z wielu powodów

23.04.2020
1

Epidemia może spowodować, że samorządy nie osiągną poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Problemem są też m.in. zmiany związane z kartami przekazania odpadów. Tymczasem kary za brak odpowiednich poziomów recyklingu za 2020 r. znacząco wzrosły i w niektórych miastach mogą sięgnąć dziesiątek milionów złotych.

css.php
Copyright © 2023