Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach – podała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. Nowela ustanawia m.in. maksymalną opłatę śmieciową przy naliczaniu jej w oparciu o zużycie wody.

Chodzi o tzw. ustawę śmieciową, która m.in. ustanawia maksymalną opłatę śmieciową przy naliczaniu jej w oparciu o zużycie wody. Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska, maksymalna stawka ma wynosić ok. 150 zł, a nowe przepisy mają też ograniczyć koszty funkcjonowania gospodarki odpadowej w gminach.

Nowela tzw. ustawy śmieciowej zakłada też, że gminy fakultatywnie będą mogły pokrywać część kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych, które nie pochodzą z opłat śmieciowych pobranych od mieszkańców.

Nowe przepisy dadzą Ministrowi Klimatu i Środowiska możliwość wydawania indywidualnych decyzji dla gmin ws. odstępstwa od pięciopojemnikowej zbiórki odpadów. Resort zapewnił, że ma to się dziać jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Chodzi o to, żeby nie rozmontować sytemu selektywnej zbiórki odpadów opartej na różne frakcje.

Kompleksowa 970 x 250

Ustawa przewiduje również zwiększenie stawek opłat za odpady powstające w nieruchomościach niezamieszkałych. Gminy wskazywały, że obecne stawki są za niskie, przez co mieszkańcy muszą się dorzucać bardziej do systemu.

Nowelizacja zawiera także przepisy mające zapewnić, że gminy w pierwszej kolejności mają przygotowywać do ponownego użycia i recyklingu odpady zebrane selektywnie oraz odpady powstające w procesie sortowania.  Nowe przepisy wydłużają ponadto z roku do trzech lat możliwość składowania niektórych odpadów, co ma również pozwolić obniżyć koszty funkcjonowania systemu.

Ustawa w części wchodzi w życie po upływie 1 dnia i 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a także od 1 stycznia 2022 r.

 

Czytaj więcej

4 Komentarze

  1. Co ma ustanowienie górnej stawki lub możliwość dopłacania przez gminę do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami?
    Wg mnie to tylko ogranicza opłatę pobieraną od mieszkańców, a problem drogich śmieci pozostaje nierozwiązany!

  2. Jest taka prawidłowość. Artykuły często opisują zmianę przepisów, jednocześnie nie powiązując treści artykułu z zmienianym aktem prawnym. Nieważne czy akt prawny był publikowany czy też jest projektem lub też jest na innym etapie procesu legislacyjnego. Osoba zainteresowana powinna mieć możliwość, na podstawie artykułu dostać się do obowiązującego lub planowanego aktu prawnego w celu poznania jego pełnej treści.

    • Nikt nie napisał że jest opublikowany. Nie da się podlinkować czegoś co jest jeszcze nieopublikowane, chyba że wersję która trafiła do podpisu ale co to ma na celu?

Skomentuj