W Ministerstwie Środowiska odbyła się dziś konferencja na temat odnawialnych źródeł energii. Podczas niej szczególnie podkreślano potencjał drewna, wody oraz geotermii dla energetyki kraju.

Wiceminister Paweł Sałek skupił się na energii geotermalnej, podkreślając, że ma ona kluczowe znaczenie “dla dalszego rozwoju Polski”. To zresztą jeden z obecnie kluczowych dla ministerstwa projektów – we wrześniu podpisano pierwsze umowy na dofinansowania geotermii w polskich miastach.

Z kolei wiceminister Artur Konieczny skupił się na drewnie jako surowcu energetycznym. – Drewno pozyskane z lasów pozostanie głównym źródłem biomasy na cele energetyczne – powiedział.

To nie pierwszy raz kiedy resort podkreśla dużą rolę tego budulca w polskiej gospodarce. Na początku września minister Jan Szyszko przedstawił koncepcję domów z drewna jako elementu ekobudownictwa.

Mariusz Gajda (wiceminister odpowiedzialny za gospodarkę wodną) zaprezentował z kolei po raz pierwszy program, który ma wspomóc budowę małych zbiorników oraz stopni wodnych na rzekach.

– Potencjał  techniczny w zakresie energetyki wodnej w Polsce wykorzystany jest w niespełna 20 proc. Mamy więc do zagospodarowania pozostałe ponad 80 proc., jeśli chodzi o wykorzystanie wody do produkcji energii elektrycznej – powiedział wiceminister Gajda.

Zobacz także >>> Prawo wodne: Samorządy nie chcą współpracować z ministerstwem

W konferencji udział wziął także minister Jan Szyszko, który swoim przemówieniem otworzył wydarzenie oraz minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Czytaj więcej

Skomentuj