Sesja z udziałem wiceministra klimatu Jacka Ozdoby, poświęcona aktualnemu stanowi prac Ministerstwa Klimatu w zakresie ROP oraz prezentacji założeń „pakietu czystościowego”, będzie ogólnie otwarta dla wszystkich zainteresowanych na stronie Portalu Komunalnego.  

Dwudniowa konferencja on-line organizowana jest przez Abrys w dniach 27 – 28 maja. Poświęcona będzie aktualnej sytuacji w branży odpadowej. Wydarzenie to także okazja do porozmawiania m.in. z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Pawłem Ciećko oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu Jackiem Ozdobą, odpowiedzialnym w rządzie m.in. za gospodarkę odpadami.

Minister Jacek Ozdoba zapowiedział, że podczas konferencji zaprezentowany zostanie m.in. aktualny stan prac nad wprowadzeniem w Polsce schematu rozszerzonej odpowiedzialności producentów, oraz że rozpocznie się dyskusja na temat założeń dotyczących zmian w zakresie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli w tzw. pakiecie czystościowym.

Czwartkowa dyskusja z udziałem wiceministra Ozdoby będzie otwarta i emitowana na stronie głównej Portalu Komunalnego. Dostęp będzie możliwy dla wszystkich zainteresowanych bez dodatkowych opłat.

Wśród pozostałych tematów konferencji znajdą się kwestie związane bezpieczeństwem i higieną pracy oraz realizowaniem zasad BHP w przedsiębiorstwach w trakcie epidemii COVID-19, zachwianym rynkiem surowców wtórnych, sytuacją rynkową recyklerów, efektywnością ekonomiczną i energetyczną w działalności przedsiębiorstw, a także nowych rozwiązaniach prawnych i technicznych dla instalacji termicznego przekształcania odpadów w Polsce.

Transmisja będzie dostępna w czwartek, 28 maja od 9:00 do 11:15 na stronie głównej Portalu Komunalnego.

Więcej o konferencji: mbp.abrys.pl

Czytaj więcej

Skomentuj