Niemal 32 miliony złotych zainwestuje w rewitalizację nabrzeża Wisły samorząd Płocka. Trwają starania o pozyskanie na ten cele funduszy europejskich. Wyłoniono już wykonawcę przedsięwzięcia, a budowa – teoretycznie – potrwać ma do połowy przyszłego roku.

Płockie nabrzeże Wisły to bulwar i plaża o łącznej długości 2,5 kilometra. W latach 2010-2011 wzdłuż promenady wybudowano za 17 mln zł molo, które wychodzi w nurt rzeki i biegnie niemal równolegle do jej brzegu na długości około 350 metrów. Jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc wypoczynku przez mieszkańców miasta, a także turystów.

Port jachtowy, skwer biznesu, ścieżki pieszo-rowerowe

Obecnie władze Płocka przystępują do kolejnego etapu inwestycji związanej z rewitalizacją nadwiślańskich bulwarów.

Modernizacja nabrzeża dotyczyć będzie odcinka od mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego do plaży w pobliżu amfiteatru. Część promenady zyska zabudowę tarasową.

Plan przedsięwzięcia zakłada, iż fragment bulwaru stanie się falochronem, zamykającym port jachtowy od strony północno-zachodniej. Sam port zostanie pogłębiony.

Jednocześnie przebudowana zostanie na długości około kilometra, biegnąca wzdłuż bulwaru ulica Rybaki. Zamontowane zostaną latarnie i stojaki na rowery, wybudowana zostanie ścieżka rowerowa i biegowa o długości ok. 4 km wraz z urządzeniami do ćwiczeń i odpoczynku oraz punktem poboru wody pitnej.

To nie wszystko – w ramach inwestycji powstanie plac zabaw, którego motywem przewodnim mają być elementy nawiązujące tematycznie do Wisły, a także “skwer biznesu” z fotelami i ławkami wyposażonymi w przyłącza USB.

Szukanie pieniędzy w Unii

Inwestycję za 31,8 mln zł realizować będzie spółka PORR. Umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele firmy oraz prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Na ten cel miasto zarezerwował część pieniędzy w budżecie. W lipcu radni zwiększyli fundusze z 27 do 31,5 miliona zł. Urząd miasta liczy, że po uzyskaniu unijnej dotacji część przeznaczonych na zadanie pieniędzy wróci do budżetu.

– Cały czas jesteśmy w grze o dofinansowanie tego projektu z funduszy unijnych. Walczymy o 20 milionów złotych w ramach konkursu, który niestety cały czas jeszcze trwa w urzędzie marszałkowskim. Mamy nadzieję, że pieniądze te pozyskamy – powiedział prezydent miasta Andrzej Nowakowski.

Plac budowy modernizowanego nabrzeża wiślanego zostanie przekazany do końca sierpnia. Na początku września powinny rozpocząć się regularne prace.

Wiceprezydent Płocka Jacek Terebus dodał, że gdyby nie udało się pozyskać unijnego dofinansowania, urząd miasta ma przygotowany wariant z terminem realizacji przedsięwzięcia do 2019 r. i zabezpieczonymi na ten cel funduszami własnymi. Spółka PORR, która zrealizuje inwestycję, została wybrana w przetargu, do którego zgłosiły się trzy podmioty (także ETP i Budimex).

Czytaj więcej

Skomentuj