Pierwsze ogrody społeczne powstały pod koniec lat 60. i na początku lat 70. XX w. w Stanach Zjednoczonych. Spośród tych ogrodów do najbardziej emblematycznych należy zaliczyć: utworzony w 1969 r. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkley ?People?s Park?, który w ubiegłym roku obchodził pięćdziesięciolecie istnienia, jak również dwa ogrody z Nowego Jorku tj. ?Bowery-Houston Community Farm and Garden? obecnie ?The Liz Christy Bowery Houston Garden (LCBH)? oraz ?Garden of Eden?. Założony w 1973 r. przez artystkę Liz Christy i pierwotną grupę zielonych partyzantów The Green Guerrillas ogród istnieje do dziś i jest pierwszym, jak również najstarszym ogrodem społecznym w Nowym Jorku. Drugi z ww. ogrodów, stworzony w 1975 r. przez aktywistę Adama Purple, został w 1986 r. zlikwidowany przez władze miasta. Warto jednak podkreślić, że obecnie na obszarze Nowego Jorku funkcjonuje ponad 600 ogrodów społecznych stanowiących świadectwo umiejętności, kreatywności i determinacji mieszkańców. 
Inspirowane ogrodami, które w latach 70. powstały w Stanach Zjednoczonych, rolnictwem miejskim Ameryki Łacińskiej oraz ruchem Guerrilla Gardening, ogrody społeczne w kontynentalnej części Europy pojawiły się dopiero niedawno, bo na początku obecnego stulecia. W Polsce pierwsze ogrody tego typu zaczęto zakładać zaledwie kilka lat temu tj. po 2010 r. Chociaż ogrody społeczne w naszym kraju rozwijają się dopiero od kilku lat, to jednak poszczególne inicjatywy z tego nurtu dla wielu środowisk lokalnych stały się na tyle inspirujące, że obecnie możemy mówić o swego rodzaju modzie na wspólnotowe tworzenie ogrodów w warunkach miejskich.
Natura ogrodów społecznych
Ogrody społeczne charakteryzują się tym, że w większości przypadków są to inicjatywy oddolne planowane i prowadzone przez poszukujące miejsca spotkań społeczności sąsiedzkie wspierane przez aktywistów miejskich czy też organizacje pozarządowe. Nierzadko grupy te najpierw zajmują tereny miejskie, które są niedoceniane bądź też nie mają wartości dla inwestycji mieszkaniowych, komercyjnych lub przemysłowych, a dopiero później starają się o oficjalne wsparcie w zakresie finansowym, logistycznym i prawnym. Fundusze na funkcjonowanie ogrodów społecznych najczęściej pozyskuje się z różnego typu grantów, budżetu partycypacyjnego czy crowdfundingu. Immanentną cechą ogrodów społecznych jest ich publiczny charakter. W większości przypadków oznacza on pełny dostęp do ogrodu dla ogółu społeczeństwa. Otwar...