Stałym elementem polskiego krajobrazu – zarówno miejskiego, jak i wiejskiego – są wierzby. Z uwagi na ich piękno i walory, projektując obszary zieleni, warto zapoznać się z ich charakterystyką i właściwościami.

Do rodzaju wierzba (Salix) należy ponad 400 gatunków drzew, krzewów i krzewinek występujących na półkuli północnej. Większość z nich to rośliny szybko rosnące, światłożądne, zwykle zasiedlające tereny wilgotne. Wiele gatunków rośnie na obszarach górskich, ale są też takie, które porastają stanowiska mało kojarzące się z ich występowaniem, np. nadmorskie wydmy.

26 gatunków wierzb w Polsce 

Na obszarze Polski występuje naturalnie 26 gatunków wierzb, spośród których 2 są objęte ochroną prawną – wierzba borówkolistna (S. myrtilloides) i wierzba lapońska (S. lapponum). Oba gatunki są wpisane do Polskiej czerwonej księgi roślin, rzadko można je spotkać w środowisku naturalnym, ale znajdują się w nielicznych ofertach szkółek wyspecjalizowanych w roślinach kolekcjonerskich. Gatunkami pospolicie występującymi na terenie kraju są: wierzba biała (S. alba), wierzba krucha (S. euxina), wierzba purpurowa, czyli wiklina (S. purpurea), wierzba iwa (S. caprea), wierzba szara (S. cinerea), wierzba wiciowa (S. viminalis). W ogrodnictwie, także miejs...