Po kilku latach suszy, która występowała w wielu regionach kraju, nagle pojawił się prawie zapomniany problem ? nadmiar wody!

Jest to zjawisko właściwie normalne i powinno dotyczyć licznych obszarów cechujących się obniżeniem powierzchni gruntu i tworzeniem niecki, która podczas opadów okresowo wypełnia się wodą spływającą z miejsc wyżej położonych. Problem nadmiaru wody jest szczególnie często obserwowany w miastach, gdzie na skutek gęstej infrastruktury miejskiej (drogi, chodniki, parkingi) tworzą się miejsca bezodpływowe nawet na terenach płaskich. Sadzenie większości gatunków roślin w tego typu lokalizacji prowadzi do ich niechybnej zagłady, choć odsuniętej w czasie i uzależnionej od zmian pogodowych. Należy pamiętać, że stagnująca kilka dni woda prowadzi do zamierania systemu korzeniowego roślin, gdyż z gleby całkowicie wypierane jest powietrze. Można w skrócie powiedzieć, że rośliny się ?duszą?. Oczywiście długotrwałe opady prowadzą do ogólnego wzrostu wilgotności podłoża, co dla wielu gatunków jest bardzo niekorzystne. Szczególnie źle na wzrost wilgotności gleby reagują gatunki tolerujące (czy wręcz lubiące) suche podłoże, np. jałowce, perukowce, szczodrzeńce, wiechliny, rojniki czy rozchodniki. Jak więc postępować z nasadzeniami w miejscach wilgotnych lub narażonych na okresową wysoką wilgotność gleby? Właściwie są dwa rozwiązania: zdrenować teren lub posadzić gatunki tolerujące, czy nawet lubiące wysoką wilgotność gleby.

Drzewa iglaste

Z drzew iglastych do wspomnianych zastosowań warto polecić metasekwoję chińską (Metasequoia glyptostroboides), która cechuje się bardzo dużymi zdolnościami adaptacyjnymi ? toleruje zarówno dużą wilgotność gleby (w tym nawet okresowe zalewanie), jak i suszę! Jest to drzewo często sadzone na terenach zieleni miejskiej w wielu miastach Europy Zachodniej. Metasekwoja rośnie szybko, osiągając kilkanaście metrów wysokości. Igły ma sezonowe, miękkie, jasnozielone, przyjmujące jesienią żółtą barwę. Pokrój drzew jest początkowo stożkowaty, z wiekiem szeroko cylindryczny. Ciekawa, ale niestety bardzo rzadko spotykana, jest polska odmiana ?Rogów? o wzniesionym pokroju i pionowo ustawionych gałęziach. Metasekwoja charakteryzuje się dobrą mrozoodpornością, która zwiększa się wraz z wiekiem roślin (tylko młode siewki są wrażliwe na mrozy).

Podobnym gatunkiem tolerującym wodę jest cypryśnik błotny (Taxodium distichum), który jednak do właściwego wzrostu wymaga gleb stale wilgotnych. W warunkach miejskich zastosowanie tego gatunku sprowadza się raczej do sadzenia w parkach ? przy zbiornikach i ciekach wodnych. Cypryśniki błotne mogą być sadzone także na wyspach, a nawet praktycznie w płytkiej wodzie! Jednak egzemplarze posadzone w takich warunkach rosną b...