Miejskie spółdzielnie mieszkaniowe to złożone struktury, w wielu przypadkach funkcjonujące na dużych i urozmaiconych terenach. Nieodłącznym ich elementem są obszary zieleni, z których często korzystają zwierzęta. Dotyczy to również Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

Na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu można spotkać oczywiście koty, ale w kwestii ich liczebności z całą pewnością można stwierdzić, że jest ich znacznie mniej niż kilka czy kilkanaście lat temu. Występują też szczury, a ponadto kuny i lisy, choć te ostatnie obserwowane są u nas bardzo rzadko. Natomiast rok i 2 lata temu Poznań borykał się z ogromnym problemem obecności dzików, także na terenie zarządzanym przez naszą spółdzielnię.

Zbyt częste wizyty dzików

We wspomnianym okresie byliśmy w stałym kontakcie z władzami miasta Poznania. Wnioskowaliśmy w imieniu naszych mieszkańców o rozwiązanie tej sprawy. Wskazywaliśmy przy tym na brak bezpośrednich interwencji odpowiednich służb i występowanie wielu szkód na terenie Rataj, Chartowa i Żegrza. Obserwowaliśmy również spadek poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. W związku z tym wnosiliśmy o wyznaczenie odpowied...