Miejskie spółdzielnie mieszkaniowe to złożone struktury, w wielu przypadkach funkcjonujące na dużych i urozmaiconych terenach. Nieodłącznym ich elementem są obszary zieleni, z których często korzystają zwierzęta. Dotyczy to również Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

Na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu można spotkać oczywiście koty, ale w kwestii ich liczebności z całą pewnością można stwierdzić, że jest ich znacznie mniej niż kilka czy kilkanaście lat temu. Występują też szczury, a ponadto kuny i lisy, choć te ostatnie obserwowane są u nas bardzo rzadko. Natomiast rok i 2 lata temu Poznań borykał się z ogromnym problemem obecności dzików, także na terenie zarządzanym przez naszą spółdzielnię.

Zbyt częste wizyty dzików

We wspomnianym okresie byliśmy w stałym kontakcie z władzami miasta Poznania. Wnioskowaliśmy w imieniu naszych mieszkańców o rozwiązanie tej sprawy. Wskazywaliśmy przy tym na brak bezpośrednich interwencji odpowiednich służb i występowanie wielu szkód na terenie Rataj, Chartowa i Żegrza. Obserwowaliśmy również spadek poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. W związku z tym wnosiliśmy o wyznaczenie odpowiednio zabezpieczonych miejsc do postawienia odłowni, zakup tego rodzaju sprzętu lub jego dofinansowanie. Prosiliśmy także miejskie władze o podjęcie akcji edukacyjnych w kontekście przedmiotowego problemu. Zachęcaliśmy miejski samorząd do wystąpienia do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o podjęcie prac nad uchwałą w sprawie zmniejszenia populacji dzików na terenie miasta Poznania.

Motywem wizyt dzików w mieście jest żerowanie, co w konsekwencji powoduje niszczenie sporych powierzchni trawników. Zachętę dla dzików stanowi także łatwy dostęp do pożywienia w postaci odpadów bio. W związku z tym dziki najczęściej są widywane w sąsiedztwie altan śmietnikowych. Co więcej, obecność dzików na terenach zurbanizowanych budzi lęk i strach wśród mieszkańców. Wizyty tych zwierząt na ratajskich osiedlach każdorazowo zgłaszamy Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz Wydziałowi Zarządzania Kr...