Tworzywa sztuczne to materiały składające się z polimerów syntetycznych lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących. W potocznym języku określane są zwykle jako plastik. Ten materiał towarzyszy nam w życiu codziennym już od drugiej połowy XIX wieku, ale to obecne czasy określane są przez naukowców „Erą Plastiku” — od lat 50. ubiegłego wieku wyprodukowano ponad 8 mld ton tworzyw sztucznych! 

Jaki wpływ na środowisko naturalne mają odpady z tworzyw sztucznych? I jakie są możliwości oraz bariery ich zagospodarowania? Między innymi na te pytania starali się odpowiedzieć eksperci z Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego w raporcie pt. „Analiza możliwości i barier zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych, pochodzących z selektywnego zbierania odpadów komunalnych a kwestie gospodarki o obiegu zamkniętym”.

W Europie tylko w 2018 roku zebrano ok. 29 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych, z czego ok. 18 mln ton stanowiły odpady opakowaniowe. W samej Polsce zebrano blisko 2 mln ton tych odpadów (w tym ponad 1 mln ton odpadów opakowaniowych). W ramach realizacji raportu nasi eksperci dokonali szczegółowego przeglądu danych pochodzących ze sprawozdań marszałków województw, GUS, CSO i BDO, regionalnych badań morfologicznych odpadów komunalnych za 2018 rok, a także tych, które zostały przekazane przez podmioty branżowe. Dane znacząco różnią się od siebie w zależności od źródła.

Rozbieżne dane

W 2018 r. w Polsce, wg GUS-u, selektywnie zebrano 331 tys. ton odpadów z tworzyw sztucznych, z czego 91% pochodziło z gospodarstw domowych. Niemniej sprawozdania marszałków wskazują zbieranie na poziomie 404 tys. ton. To jednak nie wszystko. Eksperci oszacowali, że...