Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan krytykuje stawki za usługi wodne, jakie wejdą w życie po 1 stycznia 2018 roku.

Rządowa propozycja stawek opłat za usługi wodne została opublikowana na początku listopada. Mają one zacząć obowiązywać 1 stycznia razem z nowym Prawem wodnym.

W okresie przejściowym, do 31 grudnia 2019 r., stałe opłaty za wodę będą znacząco wyższe od tych przewidzianych docelowo, wynika z projektu rozporządzenia. Zdaniem Konfederacji Lewiatan będą one stanowiły znaczące i nieproporcjonalne obciążenie dla wszystkich podmiotów korzystających z wód.

– Projektodawca ustalił w rozporządzeniu, na poziomie maksymalnym, przewidzianym w Prawie wodnym, stawki opłat stałych za wodę. Nie zostało również wyjaśnione dlaczego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019r. mają obowiązywać jednostkowe stawki opłat na poziomie górnym. Istnieje uzasadniona obawa, że po upływie okresu przejściowego opłaty zostaną utrzymane w wysokości maksymalnej – uważa Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Wysokie stawki za wodę dotkną wiele branż, ale szczególnie branżę energetyczną.

Zdaniem Lewiatana rozwiązanie przyjęte w projekcie rozporządzenia może zostać uznane za niezgodne z jednym z artykułów Prawa wodnego, który stanowi, że wprowadzenie opłat za usługi wodne nie może być podstawą do zmiany taryf, o których mowa w przepisach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, określonych na rok 2018 i 2019.

CZYTAJ TAKŻE: Stawki opłat za usługi wodne – rządowy projekt opublikowany

Do 31 grudnia 2019 r. jednostkowe stawki opłat za usługi wodne, za pobór wód w formie opłaty stałej mają wynosić:

  • za pobór wód podziemnych – 500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody;
  • za pobór wód powierzchniowych – 250 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody.

źródło: Lewiatan

Czytaj więcej

Skomentuj