Nowy szef organizacji Wody Polskie Przemysław Daca w wywiadzie dla Portalu Komunalnego opowiedział o bieżącym stanie prac w tworzeniu jednostki, w tym m.in. na temat sytuacji kadrowej.

Kalina Olejniczak, “Wodociągi-Kanalizacja”: PGW Wody Polskie rozpoczęło działalność 1 stycznia. Jak po kilku tygodniach wygląda organizacja pracy w jednostkach? Jak widzimy na stronach internetowych, nabór pracowników w niektórych jednostkach trwa. Jak wygląda kwestia umów z pracownikami?

Przemysław Daca, prezes “Wód Polskich”: Zatrudniamy osoby na stanowiska, których obsadzenie jest konieczne dla sprawnego działania naszych jednostek organizacyjnych. Dotyczy to przede wszystkim czterech regionalnych zarządów gospodarki wodnej, które są organizowane od podstaw. Dopiero po zakończeniu bilansu wszystkich naszych pracowników będziemy wiedzieli, czy nabory będą konieczne.

(…) W tej chwili pracujemy nad zbilansowaniem liczby pracowników i budżetu Wód Polskich na ten rok. Po zakończeniu tych obliczeń będziemy mogli przedstawić pracownikom nowe warunki zatrudnienia.

Został Pan powołany na stanowisko prezesa kilka dni po tym jak sektor wodny przeszedł do kompetencji nowego ministerstwa. Czy ta przynależność wpłynie na profil działalności PGW Wody Polskie?

Zadania i kompetencje Wód Polskich określa prawo wodne więc ewentualne zmiany profilu działalności tej organizacji mogą nastąpić tylko w drodze nowelizacji ustawy.

(…) Dla ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej priorytetem jest rozwój żeglugi śródlądowej. Wody Polskie natomiast odpowiadają przede wszystkim za zabezpieczenie przed powodzią i suszą, zachowanie dobrej jakości naszych wód oraz ustalają i pobierają opłaty za korzystanie z wód. Działania Wód Polskich i ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej powinny być skoordynowane.

Wodociągowców interesuje najbardziej kwestia zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Projekt rozporządzenia został niedawno opublikowany i nie wiadomo, jak ostatecznie będzie wyglądać ta procedura. Teraz nowe ministerstwo będzie musiało rozpocząć procedurę opiniowania, wcześniej rozpoczętą przez MŚ. Tymczasem termin złożenia nowych wniosków taryfowych to 12. marca. Czy jest szansa na prolongowanie go?

Terminy ten wynika z ustawy, więc jego zmiana wymagałaby nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Konieczne jest pilne wydanie projektowanego tzw. rozporządzenia taryfowego.


Rozszerzona wersja wywiadu ukaże się w najnowszym wydaniu miesięcznika “Wodociągi-Kanalizacja”.

Czytaj więcej

15 Komentarze

  1. wcześniej Iwona Koza zapowiadała,że na fundusz płac mają przeznaczone 366 milionów złotych dla 6000 pracowników,czyli średnia płaca będzie wynosić ponad 6000 złotych brutto to o około 1000 złotych więcej niż średnia krajowa

  2. w tej chwili nie wiadomo kto ma jakie obowiązki,dzisiaj byłem w nadzorze wodnym lecz nic nie załatwiłem,ponieważ pracownicy i kierownik nie mają pieczątek paranoja jak w filmach Bareji

Skomentuj