Sąd Okręgowy w Kielcach prawomocnie uniewinnił w poniedziałek Jarosława Górczyńskiego, prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego od zarzutów przekroczenie uprawnień w związku z przetargami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W grudniu Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim uniewinnił Górczyńskiego, jednak od tego postanowienia odwołała się prokuratura.

“Sąd odwoławczy po rozpoznaniu apelacji prokuratorskiej utrzymał zaskarżony wyrok w mocy. Oznacza to, że wyrok Sądu Rejonowego jest prawomocny. Istnieje jeszcze możliwość nadzwyczajnego środka zaskarżenia, jakim jest kasacja. Do tego muszą być podstawy tzw. bezwzględne przyczyny odwoławcze. My nie dostrzegamy uchybienia mogącego skutkować kasacją” – powiedział PAP sędzia Jan Klocek, rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach.

Prokuratura Rejonowa w Skarżysku Kamiennej postawiła Jarosławowi Górczyńskiemu dwa zarzuty. Pierwszy związany jest z przekroczeniem uprawnień w związku z przeprowadzeniem w 2016 roku procedur przetargowych dotyczących gospodarowania odpadami “w sposób uniemożliwiający złożenie prawidłowych ofert podmiotom innym niż podmiot dotychczas świadczący te usługi” oraz “niezagwarantowania wymaganego prawem równego traktowania wszystkich oferentów oraz uczciwej konkurencji i działanie w ten sposób na szkodę interesu publicznego i prywatnego”.

Drugi zarzut dotyczy złożenia w 2017 roku “fałszywego pisemnego oświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów”. Według śledczych, skutkiem takich działań był wybór oferty o ponad 1,8 mln zł droższej.

Jarosław Górczyński jest prezydentem Ostrowca Św. od 2014 r. To były poseł wybrany do Sejmu z list PSL w 2011 r. i były wiceprezydent Ostrowca (2006-2011).

Czytaj więcej

Skomentuj