2 645 podpisanych umów o dofinansowanie na łączną kwotę 110 mld zł – to bilans roku 2020 Programu Infrastruktura i Środowisko wspierającego inwestycje w Polsce ze środków unijnych. Kwota z podpisanych umów stanowi ponad 91,4% dostępnej alokacji na program. 

„Dzięki wspólnemu wysiłkowi beneficjentów i instytucji zaangażowanych w realizację Programu osiągnęliśmy, pomimo pandemii, znaczące efekty w realizacji Programu i wykorzystaniu alokowanych środków UE” – czytamy w komunikacie na stronie pois.gov.pl. „Dodatkowo byliśmy pomysłodawcą i liderem wprowadzania zmian i uproszczeń służących wykorzystaniu Funduszy Europejskich w walce ze skutkami pandemii”.

W zakresie rozliczania dotacji z Komisji Europejskiej do końca roku przesłano do Komisji Europejskiej wnioski o refundacje wydatków na łączną kwotę środków UE ponad 72 mld zł, co stanowi ponad 60 proc. dostępnych środków. Realizacja prognozy płatności w 2020 r. ponownie przewyższyła założony cel i wyniosła 104% w odniesieniu do prognozy zatwierdzonej przez Radę Ministrów.

W samym grudniu 2020 r. do Komisji Europejskiej przekazano wnioski o płatność na łączną kwotę ok. 10,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych tj. ok. 48% wydatków certyfikowanych w 2020 r.

Najwięcej na drogi

Do końca minionego roku udało się zakończyć 740 inwestycji w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W ramach projektów drogowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako beneficjent programu, udostępniła do ruchu ponad 1 150 km dróg. Powstały też obwodnice 26 miast.

W grudniu 2020 r. udostępniony do ruchu został ok. 13,5 km odcinek drogi ekspresowej S5 Tryszczyn (Opławiec) – Białe Błota, która stanowi fragment obwodnicy Bydgoszczy. Do ruchu udostępniona została również obwodnica Wałcza, a także ponad 15 kilometrów drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelska, z nowym mostem na Wiśle. W minionym roku oddano ponad 60 km nowej jezdni autostrady A1 z budowanych ponad 80 km pomiędzy Tuszynem i Częstochową.

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko objęto dofinansowaniem także m.in. budowę i modernizację 215 oczyszczalni ścieków, ponad 5,4 tys. km kanalizacji sanitarnej, niemal 800 km gazociągów przesyłowych. Wsparcie programu uzyskały też 435 obiektów kultury i 249 podmiotów leczniczych.

Niwelowanie skutków pandemii

Ze środków Programu na walkę z Covid-19 trafiło 927 mln zł Funduszy Europejskich (850 mln zł na nowe projekty w sektorze zdrowia oraz 77 mln zł na rozszerzenie projektów transportowych).

To pieniądze dla szpitali zajmujących się leczeniem osób zakażonych m.in. na zakup sprzętu i aparatury medycznej (respiratory, tomografy komputerowe), zakup ambulansów, zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji. Służby ratownicze – policja i straż pożarna otrzymały dodatkowe fundusze na zakup specjalistycznych pojazdów, środków do dezynfekcji, pojemników do transportu materiałów CBRNE czy środków ochrony indywidualnej.

Czytaj więcej

Skomentuj