1 / 21

Efektywność energetyczna, aspekty prawne oraz praktyczne problemy eksploatacyjne składowisk odpadów to główne tematy trzydniowej konferencji “Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów”, która odbywa się od 28 lutego w Świeradowie-Zdroju.

W pierwszej części konferencji skupiono się na regulacjach krajowych (Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022) i europejskich. Dla zgromadzonych ważna jest przyszłość, czyli rola składowania odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym. Mówił o tym między innymi dr inż. Piotr Manczarski z Wydziału Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Jego zdaniem odpady powinny być zagospodarowane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami – po przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu, kolejne w hierarchii są pozostałe metody odzysku, w tym odzysk energii. Unieszkodliwianie odpadów, w tym składowania odpadów i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych powinno być zdecydowanie zredukowane.

W drugiej części pierwszego dnia konferencji odbyła się dyskusja na temat ewolucji składowisk, które ze śmietnisk zmieniają się w kopalnie surowców. Debatę poprowadził Tomasz Szymkowiak, dyrektor ds. wydawnictw firmy Abrys.

Znaczną część rozmów poświęcono także efektywności energetycznej na składowiskach odpadów. Przy tej okazji omówiono skutki zmian w ustawie o efektywności energetycznej. Kolejne wystąpienia dotyczyły praktycznych aspektów wykorzystania potencjału składowisk w produkcji biogazu, w tym wykorzystania go jako paliwa do napędu pojazdów.

Praktyczne problemy eksploatacyjne składowisk odpadów szczególne zainteresowały uczestników spotkania. Mówiono o zagadnieniach związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów komunalnych oraz o problemach związanych z samozapłonami na składowiskach.

Ciekawie zapowiada się środowy panel poświęcony zagrożeniom stwarzanym przez przedmioty wybuchowe i niebezpieczne oraz zasady postępowania po ich znalezieniu na terenach składowisk odpadów. W części popołudniowej przeprowadzone zostaną warsztaty związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym składowisk.

Uczestników zapewne zainteresują doświadczenia związane z rekultywacją składowisk na przykładach polskich oraz zrekultywowanego składowiska odpadów pod Tel Awiwem w Izraelu. Ścieżka edukacyjna może być elementem projektu rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Można je także wykorzystywać do uprawiania paralotniarstwa. I w tych tematach dominować będzie przekaz oparty o konkretne doświadczenia, realizacje, dobre praktyki.

Czytaj więcej

Skomentuj