Ubiegły rok był jednym z najlepszych od lat pod względem samorządowych nakładów inwestycyjnych. Rok 2019 może okazać się jeszcze lepszy. Gospodarka komunalna ma być jednym z najważniejszych sektorów inwestycji dla miast i gmin.

W 2018 r. samorządy miejskie i gminne wydały na inwestycje 40,9 mld zł (52 proc. więcej niż rok wcześniej i dwa aż razy więcej niż w 2016 r. – najgorszym roku pod względem samorządowych inwestycji od lat).

Najwięcej, 16 mld zł, przeznaczono na transport i łączność. Niemal 4,5 mld zł pochłonęły inwestycje w oświatę, 2,7 mld na sport i rekreację, nieco ponad 2 mld na kulturę oraz rolnictwo, a ponad 6,5 mld zł w gospodarkę komunalną.

Które gminy inwestują najwięcej?

Z danych zebranych do opracowywanego przez „Rzeczpospolitą”  Rankingu Samorządów 2019, wynika, że w przeliczeniu na liczbę mieszkańców wśród miast na prawach powiatu najwięcej na inwestycje przeznaczyły: Świnoujście, Płock i Zielona Góra.

Wśród gmin miejskich – Świeradów-Zdrój, Krynica Morska i Karpacz, a wśród gmin wiejskich – Kleszczów, Rząśnia i Sulmierzyce (wszystkie trzy z woj. łódzkiego).

– Inwestycje w naszym rankingu są jednym z ważnych kryteriów oceny. Wychodzimy bowiem z założenia, że tylko takie działania umożliwiają społecznościom lokalnym rozwój i podnoszą ich jakość życia Samorząd, który nie inwestuje, nie modernizuje swojej infrastruktury, musi się liczyć choćby z odpływem mieszkańców – czytamy na łamach “Rzeczpospolitej”.

Podobne wnioski przedstawili prelegenci podczas konferencji „Gospodarowanie mieniem” organizowanej przez redakcję miesięcznika „Przegląd Komunalny”.

Ile i na co trzeba wydawać?

Rok 2019 r. zapowiada się jako rekordowy pod względem inwestycji w ostatnich latach. Miasta i gminy chcą wydać w sumie 53,3 mld zł. Jedną z najważniejszych powinna być właśnie gospodarka komunalna.

Autorzy raportu „Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego” piszą bowiem: „Kilkudziesięcioletnie zaniedbania w zakresie rozbudowy lub modernizacji urządzeń i obiektów infrastrukturalnych zaowocowały powstaniem tzn. „luki infrastrukturalnej”. Brak dróg, względnie dróg o wystarczająco dobrej nawierzchni, niedobory nie tylko sieci kanalizacyjnej, ale także wodociągowej, oczyszczalni ścieków, ogromne zaniedbania w zakresie gospodarki odpadami – to tylko niektóre z  najważniejszych czynników powodujących obniżenie standardu życia lokalnych społeczności”.

Na 93 mld zł oszacowano potrzeby rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Na drogi – 51 mld zł. Inwestycje w gospodarkę odpadami powinny wynieść 24 mld zł.

Źródło: Rzeczpospolita

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj