27 maja wszystkie polskie samorządy obchodzą swoje święto. To właśnie 30 lat temu rady narodowe zostały zastąpione przez rady gmin.

Wybory 27 maja 1990 r. zostały przeprowadzone do 2383 rad gmin. Były one zupełnie wolne i demokratyczne. Dzięki nim polskie gminy uzyskały osobowość prawną, własny budżet i mienie komunalne.

Wybrane rady gmin powołały swoje władze wykonawcze, czyli prezydentów miast, burmistrzów oraz, w gminach wiejskich, wójtów. Głównym twórcą reformy samorządowej był nieżyjący już prof. Jerzy Regulski.

Dzięki wdrożonym zmianom w Polsce m.in. zaczęto kłaść duży nacisk na ochronę środowiska. Powstały nowe oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów itd.

Trzydziestolecie samorządów w pigułce przedstawia na swoich stronach Związek Miast Polskich. Opisane są tam wydarzenia od 1980 r. do 1989 r. związane z przygotowaniem do „Okrągłego Stołu”. Następnie zaprezentowano kolejne etapy wdrażania reformy samorządowo – gminnej. Przedstawiono okres ciągłych zmian i wyzwań po 2004 r. oraz to jak wielki zastrzyk finansowy przyniosło Polsce członkostwo w Unii Europejskiej. Krótko scharakteryzowano też obecne czasy, dokonania z perspektywy lat i to jak praca samorządów oceniana jest przez mieszkańców oraz co sądzą o nas inne kraje.

Czytaj więcej

Skomentuj