Spór między rządową spółką zbrojeniową Nitro-Chemem a spółką miejską Chemwik w Bydgoszczy rozstrzygnie sąd. Nowe władze Nitro-Chemu twierdzą, że podpisana przez poprzedników umowa na odprowadzanie ścieków jest nieważna. Jeśli wyrok potwierdzi, że stawki za ścieki, płacone przez bydgoską spółkę są wygórowane, może posypać się lawina pozwów innych firm.

Przedstawiciele spółki Chemwik i bydgoskiej fabryki Nitro-Chem, produkującej materiały zbrojeniowe, nie mogą dojść do porozumienia. Chodzi o oczyszczanie ścieków na terenach po byłym Zachemie. Zdaniem spółki Chemwik, Nitro-Chem dostarcza ścieki, które są szkodliwe dla środowiska. A to może nieść za sobą poważne konsekwencje i surowe kary. Chemwik nie jest w stanie oczyścić ścieków i tym samy sprostać restrykcyjnym normom. Nitro-Chem odpiera zarzuty.

Bydgoszcz: 93 mln zł na usunięcie zanieczyszczeń z Zachemu

10 milionów za odprowadzanie ścieków

Nitro-Chem zawarł umowę z Chemwikiem trzy lata temu. W zeszłym roku za odprowadzanie ścieków producent zbrojeniowy zapłacił 10 mln zł. Teraz oba przedsiębiorstwa spierają się między sobą o jakość ścieków oraz cenę za nie. Chemwik zarzuca Nitro-Chemowi przekraczanie norm zanieczyszczenia ścieków, a Nitro-Chem twierdzi, że drastycznie zwiększono mu stawki za ścieki.

Pozew do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wpłynął w czerwcu. Nitro-Chem oczekuje od miasta lub Chemwiku 100 tys. zł. Zastrzega, że to ułamek kwoty, którą chce otrzymać. – Spór sądowy jest w początkowej fazie, a na łączną kwotę roszczeń składać się będą różne elementy składowe. Ostatecznie o ich wysokości rozstrzygnie sąd – powiedziała „Gazecie Wyborczej” Joanna Żarnowska z Nitro-Chemu. W pozwie pojawia się kwota 20 mln zł.

Co to znaczy “zbiorowe”?

Zdaniem Nitro-Chemu, umowa zawarta z Chemwikiem 3 lat była nieważna, bo taryfa za odbiór ścieków miała charakter wolnorynkowy i nie została zatwierdzona przez żaden urząd. Analizowane jest m.in. słowo „zbiorowe”, bo Chemwik przekonuje, że dostarczanie wody i odprowadzania ścieków ok. 100 odbiorcom spełnia to kryterium.

Według Nitro-Chemu, Chemwik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków bez zezwolenia wymaganego prawem. Dowodzi, że Chemwik zajmuje się głównie zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. To oznaczałoby, że spółka musiałaby spełnić wymogi ustawowe, a ceny odbioru ścieków byłyby regulowane.

Nitro-Chem należy do Polskiego Holdingu Obronnego producent zbrojeniowy, który wytwarza m.in. materiały wybuchowe. Bydgoska spółka znana jest głównie z produkcji trotylu, ma akredytację amerykańskiej armii. Natomiast podległa miastu spółka Chemwik zarządza oczyszczalnią ścieków Kapuściska.

Źródło: Gazeta Wyborcza, Gazeta Pomorska

Czytaj więcej

Skomentuj