Minister Klimatu i Środowiska, Polska Akademia Nauk i 15 uczelni wyższych koncentrujących się na przedsięwzięciach związanych z klimatem, a w szczególności zgłębiających zagadnienie suszy oraz powodzi w Polsce, podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz pogłębionej analizy działań służących zapobieganiu zjawisku suszy w kraju. Zainaugurowano też działanie platformy susza.gov.pl.

Współpraca w ramach porozumienia obejmować będzie współdziałanie w obszarze wykorzystania wzajemnej wiedzy i doświadczeń oraz wykorzystania potencjału naukowo-dydaktycznego. Ważnym jej elementem będzie praca nad nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami oraz technologiami służącym ograniczeniu skutków suszy oraz niedoboru zasobów wodnych w kraju.

– Dziękuję wszystkim zebranym dziś przedstawicielom uczelni wyższych oraz Polskiej Akademii Nauk za przyjęcie zaproszenia do współpracy przy wspólnych projektach badawczych. Wierzę, że wymiana doświadczeń przyczyni się do powstania wielu konstruktywnych rozwiązań i pomysłów służących przeciwdziałaniu niedoborom zasobów wodnych w Polsce – powiedział minister Michał Kurtyka.

Powstała strona o suszy

W takcie spotkania szef resortu klimatu i środowiska zainaugurował również uruchomienie platformy susza.gov.pl – pierwszej strony w Polsce ujmującej problematykę suszy w kraju w sposób skonsolidowany pod kątem działań administracji rządowej, jak i podległych jej jednostek.

– Poprzez platformę susza.gov.pl pragniemy szerzej spojrzeć na zjawisko, z którymi zmagamy się jako kraj. Platforma to nie tylko komplementarne centrum przekazu informacji, dotyczące suszy, ale przede wszystkim jest to miejsce, w którym odbiorca znajdzie wskazówki w zakresie oferowanej pomocy oraz wsparcia ze strony Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Będą to informacje dotyczące wsparcia podmiotów indywidualnych, rolników, przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych – podkreślił minister klimatu i środowiska.

– Inauguracja rozpoczęcia funkcjonowania platformy susza.gov.pl połączona z tak szeroką koalicją partnerów – to impuls do postrzegania zjawiska suszy w sposób przede wszystkim ujednolicony i komplementarny na poziomie administracji rządowej, ale z dodatkowym walorem, którym jest właśnie środowisko nauki. Środowisko nauki, które ma bogatą ofertę merytoryczną, badawczą, dydaktyczną i rozwojową i które musi zostać wysłuchane – dodał Łukasz Lange, Pełnomocnik Ministra Klimatu i Środowiska ds. przeciwdziałania skutkom suszy i niedoborowi zasobów wodnych w środowisku.

Sygnatariuszami listu są Minister Klimatu i Środowiska, Polska Akademia Nauk i 15 uczelni wyższych, w tym: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Politechnika Łódzka, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

———————————————–

Zieleń miejska w czasie suszy – ostatni moment na rejestrację na webinarium

Już 21 maja odbędzie się webinarium organizowane przez redakcję miesięcznika Zieleń Miejska 

  • Jak wyznaczać obszary wrażliwe na susze i fale upałów w przestrzeni miast?
  • Na czym polega koncepcja miasta gąbki? Przykład Łodzi.
  • Czy kieszonkowy park retencyjny może być receptą na miejską suszę?
  • Jakie rozwiązania z zakresu zielono-błękitnej infrastruktury stosowane są w Katowicach
  • W jaki sposób dostosować sieć kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych? Przykład Bydgoszczy.
  • Jak technologia Hydrobox pomaga w utrzymaniu zieleni miejskiej w czasie suszy?
  • Na czym polega łatwe i skuteczne zarządzanie wodą opadową z Leca® KERAMZYTEM
  • Jakie są nowe, topowe odmiany róż okrywowych o doskonałej odporności na suszę?
    …to tylko wybrane pytania na które poszukamy odpowiedzi podczas webinarium już 21 maja.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zarejestrować na stronie: Zieleń miejska w czasie suszy

Czytaj więcej

Skomentuj