Inwestycję realizowano w Gdańsku Szadółkach. Obecnie czeka ona już tylko na pozwolenie na użytkowanie. Projekt był realizowany ze szczególnym naciskiem na rozwiązania, które służą zminimalizowaniu uciążliwości odorowych odczuwanych przez okolicznych mieszkańców.

We wrześniu generalny wykonawca kompostowni w Gdańsku złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Mimo to udało się ukończyć budowę. Wniosek o użytkowanie obiektu wpłynął już do nadzoru budowlanego.

Koszt kompostowni w Gdańsku to niemal 38 mln zł, z czego 68 proc. stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Biofiltr sposobem na odór

Hermetyczna kompostownia na Szadółkach ma kubaturę 80 tys. m sześć. i zajmuje powierzchnię 1,3 hektara. Instalacja będzie przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie.

Kompostownia składa się z czterech części: hali przyjęcia odpadów, hali kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznika operacyjnego oraz hali dojrzewania kompostu. Kluczową część instalacji stanowi biofiltr, za pomocą którego prowadzona będzie proces neutralizacji zapachowej powietrza cyrkulującego wewnątrz budynku.

– W ostatnich dniach przeprowadziliśmy próbę szczelności kompostowni i uzyskaliśmy pozytywne rezultaty. To oznacza, że instalacja spełnia jedną ze swoich kluczowych funkcji, jaką jest odseparowanie procesu kompostowania od środowiska zewnętrznego – mówi Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

Instalacja powstała w miejscu placu dojrzewania kompostu, gdzie na otwartej przestrzeni ułożono pryzmy z kilku tysięcy ton bioodpadów. Ich przetwarzanie było mocno ograniczone i uzależnione od pogody, np. upałów czy ulewnych deszczy.

Koniec ze smrodem

Kompostownia powstała na terenie, gdzie jeszcze dwa lata temu na 100 hektarach funkcjonował otwarty plac dojrzewania i składowania kompostu. Na odór roznoszący się z tego miejsca od lat skarżyli się mieszkańcy.

– Hermetyczna kompostownia to inwestycja oczekiwana i wypracowana w drodze dialogu społecznego. Komfort życia mieszkańców to m.in. czyste, lepsze otoczenie i przyjazne nam oraz kolejnym pokoleniom środowisko – podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Czytaj więcej

Skomentuj