30,5 mln zł to całkowity koszt projektu, którego celem jest budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW.

Umowę o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycji bialskiej spółki PEC podpisano 30 maja w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ciepłownia opalana biomasą zapewni dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w sposób ekologiczny i wysokosprawny.

Dzięki inwestycji w Białej Podlaskiej zmniejszy się zanieczyszczenie dwutlenkiem węgla o 60 proc., dwutlenkiem siarki o 65 proc. Ponadto obniży się też ilość tlenku azotu i niebezpiecznych pyłów.

Inwestycja wykonana zostanie przy zastosowaniu kotłów wodnych o parametrach pracy zgodnych z istniejącymi kotłami węglowymi, co pozwoli na wyprowadzenie wyprodukowanego ciepła bezpośrednio do sieci ciepłowniczej, ograniczając w ten sposób ilość ciepła produkowanego z węgla kamiennego o 60 proc.

Oprócz pożyczki w kwocie 11 mln zł, projekt otrzymał wysokie dofinansowanie ze środków unijnych o wartości 10,5 mln zł. Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki. Termin ukończenia inwestycji wyznaczono na 2019 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj