W Słubicach (Lubuskie) zakończyła się tego lata realizacja największej inwestycji tamtejszego Zakładu Usług Wodno-Ściekowych. Kosztem 68,5 mln zł zmodernizowano sieć wodociągową i kanalizacyjną, wymieniono automatykę w stacji uzdatniania wody oraz rozbudowano oczyszczalnię ścieków.

Jak poinformowała Monika Iłowska-Walkowiak z Zakładu Usług Wodno-Ściekowych (ZUWŚ) w Słubicach, realizacja projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice” trwała od 2016 r. do czerwca 2021 r.

Na przestrzeni ostatnich lat była to największa inwestycja w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w gminie Słubice. Na jej realizację samorząd otrzymał 35 mln zł dotacji z budżetu UE – Funduszu Spójności – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i 19 mln zł pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach inwestycji zmodernizowano ponad 8 km sieci wodociągowej, renowacji poddano 21,5 km sieci kanalizacyjnej, rozbudowano i zmodernizowano miejską oczyszczalnię ścieków oraz stację uzdatniania wody. Ponadto zakupiono dwa specjalistyczne samochody.

– Dzięki tym inwestycjom została zapewniona mieszkańcom gminy ciągłość i bezpieczeństwo dostaw wody. Zautomatyzowano procesy uzdatniania i dostaw wody oraz odbioru ścieków. Wszystkie te działania miały proekologiczny charakter i bezpośrednio wpływają na przewidywanie i skrócenie czasu reakcji w przypadku wystąpienia awarii – powiedział prezes ZUWŚ Kazimierz Góra.

Dzięki realizacji opisanego projektu mieszkańcy miasta i gminy mogą ponadto korzystać z e-usług (w tym e-faktur, elektronicznego biura obsługi klienta), które wdrożono ze środków własnych słubickiego Zakładu Usług Wodno-Ściekowych.

Czytaj więcej

Skomentuj