Tylko część dworców kolejowych przejętych przez samorządy została zagospodarowana przez samorządy zgodnie z ustawą o restrukturyzacji PKP ocenia Najwyższa Izba Kontroli.

NIK zbadała też 23 dworce pod kątem zagospodarowania ich przez samorządy: siedem zostało już zagospodarowane zgodnie umowami, w 10 kolejnych takie działania zostały już podjęte. W sześciu przypadkach samorządy nie wywiązują się ze zobowiązań i, według opinii NIK, niewiele wskazuje, by dworce zostały zagospodarowane w najbliższym czasie. – W jednym przypadku (gmina Kozielice, województwo zachodniopomorskie) stwierdzono, że dworzec kolejowy, mimo iż przekazano go gminie w trybie przepisu art. 39 ust. 3 ustawy restrukturyzacji PKP S.A., tj. na cele transportowe, został sprzedany przez samorząd osobie fizycznej – piszą kontrolerzy. – Było to działaniem nieprawidłowym w świetle ww. przepisu. Z kolei w innym przypadku (gmina Barlinek, województwo zachodniopomorskie) budynek nieczynnego dworca władze gminy wydzierżawiły na czas nieoznaczony osobie fizycznej i powstał tam zakład wulkanizacyjny.

Dobre przykłady

Dworce przejęte zgodnie z przepisami w większości zaczęły przynosić dochody. Za przykłady mogą służyć m.in. dworzec w Goleniowie w Zachodniopomorskiem, gidze kasy obsługują podróżnych, w budynku wydzielono pomieszczenie socjalne dla kierowców PKS oraz miejsca na działalność handlowo – usługową. Dochód dla gminy wyniósł w 2016 r.  81,6 tys. zł.

Dworzec w Ustrzykach Dolnych na Podkarpaciu to zdaniem Izby dobry sposób wykorzystania budynku dworca położonego przy nieczynnej linii kolejowej. Obiekt służy do obsługi pasażerów autobusów. – Część pomieszczeń została zaadaptowana na potrzeby gminy, a część została wydzierżawiona. W latach 2013-2016 dochód do budżetu z tego tytułu wyniósł 120,3 tys. zł – pisze NIK.

10 z 23 skontrolowanych dworców ma niedługo zostać zaadaptowane na cele transportowe: powstaną w nich poczekalnie, przechowalnie bagaży, kasy biletowe oraz szalety.

Fatalny stan budynków

Trzy obiekty były w bardzo złym stanie technicznym stwarzającym bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia.

Dwa mają zostać zabezpieczone, w przypadku trzeciego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zobowiązał gminę do naprawy elementów konstrukcyjnych budynku, który groził zawaleniem.

NIK zauważa, że potrzebę zmiany przepisu nakazującego samorządom przejmującym dworce przeznaczanie ich w części na cele transportowe. – Złagodzenie tego ograniczenia zwiększyłoby zainteresowanie samorządów wykorzystaniem zbędnego mienia PKP S.A. Zmiana przepisu umożliwiłaby swobodne zagospodarowanie przez samorządy tego mienia – ocenia NIK, zauważając, że takie rozwiania nie muszą oznaczać braku zabezpieczenia interesów PKP.

Źródło: nik.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj