Zgodnie z zapisami obowiązującego od roku Prawa wodnego oraz jego nowelizacjami przedsiębiorstwa wod-kan muszą w styczniu złożyć oświadczenia opłat za usługi wodne.

Oświadczenia te należy składać Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie, jako jednostkom właściwym do ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb. Pierwsze oświadczenia dotyczą ostatniego kwartału 2018 roku i czas na ich złożenie mija 30 stycznia 2019 roku

Oświadczenia dotyczą m.in. poboru wód podziemnych oraz powierzchniowych do różnych celów, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, w tym wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni oraz wód zasolonych, odprowadzania do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast.

Wzory oświadczeń zamieściło na swojej stronie internetowej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Czytaj więcej

Skomentuj