11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, 50 zarządów zlewni i 330 nadzorów wodnych. Tak wygląda struktura Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na naszych łamach prezentujemy ją na mapie Polski.

Wody Polskie od 1 stycznia przejęły pełen zarząd na wodami w Polsce. To właśnie siedzibach Wód Polskich przedsiębiorstwa wod-kan będą składać wnioski taryfowe. Tam także należy wnioskować o zezwolenia wodno-prawne.

PGW Wody Polskie przejęły też zadanie ochrony przed powodzią i suszą, zajmują się melioracją i pobieraniem opłat za usługi wodne.

W zeszłym tygodniu cały sektor wodny (w tym PGW Wody Polskie) został przypisany do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi.

Gospodarka wodna i Wody Polskie przechodzą w ręce ministra gospodarki morskiej i żeglugi

Mapę struktur przedsiębiorstwa Wody Polskie (RZGW, zarządów zlewni i nadzorów wodnych) można zobaczyć poniżej (kliknij, aby powiększyć):

Wody Polskie - mapa struktur (RZGW, zarządy zlewni, nadzory wodne)
Źródło: PGW Wody Polskie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj