11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, 50 zarządów zlewni i 330 nadzorów wodnych. Tak wygląda struktura Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na naszych łamach prezentujemy ją na mapie Polski.

Wody Polskie od 1 stycznia przejęły pełen zarząd na wodami w Polsce. To właśnie siedzibach Wód Polskich przedsiębiorstwa wod-kan będą składać wnioski taryfowe. Tam także należy wnioskować o zezwolenia wodno-prawne.

PGW Wody Polskie przejęły też zadanie ochrony przed powodzią i suszą, zajmują się melioracją i pobieraniem opłat za usługi wodne.

W zeszłym tygodniu cały sektor wodny (w tym PGW Wody Polskie) został przypisany do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi.

Gospodarka wodna i Wody Polskie przechodzą w ręce ministra gospodarki morskiej i żeglugi

Mapę struktur przedsiębiorstwa Wody Polskie (RZGW, zarządów zlewni i nadzorów wodnych) można zobaczyć poniżej (kliknij, aby powiększyć):

Wody Polskie - mapa struktur (RZGW, zarządy zlewni, nadzory wodne)
Źródło: PGW Wody Polskie

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. O ile RZGW i Zarządy Zlewni administrują urządzeniami wodnymi w układzie zlewniowym ma to sens. Absurdem natomiast jest organizacja Nadzorów Wodnych w takim samym układzie. W praktyce wygląda to tak, że trzy osoby w Nadzorze Wodnym (taka jest ich obsada) obsługują teren kilką sąsiednich powiatów i teren kilkunastu gmin w powiatach – obsługa klienta (petenta) zależy od położenia działki w obrębie zlewni – bywa że grunty rolne jednego właściciela przynależą do terenu działania 2 lub 3 Nadzorów Wodnych – gubią się w tym wszystkim petenci oraz pracownicy samych Nadzorów , zastanawiając się , który z nich ma obsłużyć klienta (część działki jest w obszarze jednego Nadzoru Wodnego w pozostała w sąsiednim). Układ zlewniowy w Nadzorze Wodnym powoduje oczywiste absurdy w pracy samych Nadzorów Wodnych – interwencje terenowe paraliżują pracę Nadzorów z uwagi na konieczność wyjazdu w teren na odległość nierzadko 60 i więcej km w jedną stronę z uwagi na rozciągniecie administrowanego terenu wzdłuż osi rzeki – od źródeł aż do ujścia. W Polsce działa 330 Nadzorów Wodnych. Oczywistym jest , że powinny działać w układzie powiatowym – jest ich w Polsce 314 + 66 miast na prawach powiatu. Takie rozwiązanie w ramach granic istniejących Zarządów Zlewni uprościłoby sposób administracji i zarządzania urządzeniami wodnymi w obszarze Zarządu Zlewni. Obecnie pracownik Nadzoru Wodnego zmuszony jest do obsługi urządzeń wodnych w znacznej odległości od siedziby Nadzoru Wodnego oraz na terenie kilku powiatów – 2, 3 lub 4 zamiast jednego właściwego miejscowo.

Skomentuj