Samorząd województwa łódzkiego przeznaczył 2 mln zł na pomoc finansową dla spółek wodnych z regionu. Pieniądze mają być przeznaczone na konserwację rowów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie.

– Jako województwo łódzkie, staramy się włączyć w walkę o zasoby wodne w naszym regionie – mówił marszałek Grzegorz Schreiber. – Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Województwa przyjął uchwałę, według której wszystkie spółki wodne, które wystąpiły do nas o dotację, tę dotację otrzymają. 2 mln zł w tej chwili dedykujemy spółkom wodnym w województwie łódzkim. To są 64 spółki, które tę dotację otrzymają.

Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca oraz wójt gminy Zduny Krzysztof Skowroński spotkali się przy jazie na rzece Słudwii w miejscowości Złaków Borowy w powiecie łowickim.

Towarzyszyli im radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Waldemar Wojciechowski, starosta łowicki Marcin Kosiorek oraz pracownicy Wód Polskich. Była to kolejna wizytacja jazów piętrzących wodę i sprawdzająca stan tych obiektów w regionie. Tego typu spotkania w terenie marszałek rozpoczął w ubiegłym roku.

Podczas briefingu Grzegorz Schreiber podkreślał, że kwestia gospodarki wodami, retencji i dobrze prosperującego rolnictwa to jeden z filarów przyjętej Strategii Województwa Łódzkiego.

– Jesteśmy przekonani, że susza do nas wróci i musimy być na nią dobrze przygotowani – mówił marszałek. – To jest dla nas wielkie wyzwanie, po wielu latach zaniedbań w tym zakresie. Łódzkie jest tego symbolem, bo poprzednicy Wód Polskich nie pamiętali o Łódzkiem, które było zawsze gdzieś na marginesie. Patrzenie na nasze województwo było dotąd jakieś dziwne, niezrozumiałe.

Przemysław Daca zaprezentował mapę jazów, które dzięki programowi rewitalizacji udało się w ostatnim czasie otworzyć w województwie łódzkim. Jest ich 225. Przedstawiając źródła finansowania inwestycji, zapowiedział też nowe środki dla Łódzkiego.

– W ubiegłym roku przeznaczyliśmy ponad 10 mln zł na prace utrzymaniowe. W tym roku planujemy zainwestować kolejnych 12 mln zł. Oprócz tego w następnych latach przeznaczymy na retencję korytową 3 mln zł – wyliczał prezes Wód Polskich. – Oprócz tego jesteśmy zaawansowani w rozmowach, żeby zwiększyć zakres programu retencji. Rozmawiamy z ministerstwem rolnictwa, żeby wykorzystać środki dedykowane rolnictwu i wyremontować również takie piękne zabytkowe jazy, jak ten, przy którym spotkaliśmy się. Przewidujemy na województwo łódzkie ze środków unijnych 160 mln zł.

Przemysław Daca zachęcał też do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji planów gospodarowania wodami i zarządzania ryzykiem powodziowym

Czytaj więcej

Skomentuj