Sejmik województwa wielkopolskiego uchwalił plan gospodarki odpadami na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym. Następny krok to zaopiniowanie WPGO przez  Ministerstwo Środowiska.

Przypomnijmy, że dotychczas nie były przyjęte plany dla województwa łódzkiego i wielkopolskiego. Jak podawało w kwietniu Ministerstwo Środowiska: „największy problem” był z planem dla województwa łódzkiego – głównie ze względu na zbyt wiele zaplanowanych inwestycji spalarniowych. Z kolei w Wielkopolsce przewidziano za dużo instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Jak czytamy w uchwale, w województwie wielkopolskim zostało wyznaczonych 10 regionów gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze wskazaniem instalacji do obsługi tych regionów. WPGO dla Wielkopolski obejmuje wszystkie gminy województwa z wyłączeniem gmin Chodów i Przedecz, które zostały ujęte w planie łódzkim. Poza tym plan obejmuje dodatkowo 15 gmin spoza województwa wielkopolskiego położonych na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego oraz łódzkiego.

Pełny tekst WPGO dla województwa wielkopolskiego dostępny jest TUTAJ.

Skutkiem opóźnień związanych z aktualizacją WPGO jest możliwość utraty środków UE przeznaczonych na gospodarkę odpadami. Wśród nich znajduje się bowiem obowiązek aktualizacji do końca 2016 r. KPGO i wszystkich WPGO. W konsekwencji opóźnienie przyjęcia nawet jednego WPGO może przynieść daleko idące konsekwencje. A należy pamiętać, że z puli 930 mln euro, 50 mln zostało już przesunięte na inne działania. Nie jest wykluczone, że niebawem pula dla branży odpadowej zostanie ponownie umniejszona.

Konsekwencje te będą odczuwalne przede wszystkim dla podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z przedmiotowych środków finansowych. Dla pozostałych podmiotów skutki te mogą okazać się mniej dotkliwe. Opóźnienia mogą także wpłynąć na osiągnięcie przez Polskę celów gospodarki odpadami komunalnymi wynikających z prawodawstwa unijnego. Więcej na ten temat tutaj.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj