Wytwarzanie ciepła, dystrybucja i efektywność energetyczna w kontekście ochrony środowiska, a także walka ze smogiem oraz koszty ciepła systemowego. O tych zagadnieniach, na zaproszenie Veolia Energia Poznań, rozmawiali przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych, instytucji i samorządów odpowiedzialnych za politykę czystego powietrza.

Warsztaty zorganizowano drugiego dnia kongresu Envicon Environment, który od 28 do 30 listopada odbywał się Warszawie. Wnioski płynące ze spotkania wydają się spójne, a obie strony zgadzają się, że do rozwoju polskiego ciepłownictwa systemowego potrzebne jest przede wszystkim stabilne prawo.

Wspólna diagnoza

– Mamy swoją  diagnozę i swoją wizję tego, co w systemach ciepłowniczych – węglowych powinno się wydarzyć, chcieliśmy posłuchać, czy nasi partnerzy samorządowi myślą podobnie. Okazało się, że mamy sporo wspólnych przemyśleń – stwierdził tuż po spotkaniu Bartłomiej Pawluk, dyrektor ds. komunikacji i marketingu w firmie Veolia.

– Rozmawialiśmy nie tylko o samych wyzwaniach dotyczących węgla, ale też innego rodzaju paliw, które mogą być przyszłością jeśli chodzi o ciepłownictwo. Jak chociażby odpady.

Dyskusja toczyła się również wokół zagadnień związanych ze stabilnością modernizacji systemów ciepłowniczych, sposobu wykorzystania energii, efektywności energetycznej oraz związanych z tym procesami kosztów.

Potrzebne stabilne prawo

Zarówno przedstawiciele Veolii jak i samorządów uważają, że do budowania partnerstwa między samorządem i biznesem potrzebne jest stabilne, przewidywalne i długofalowe otoczenie prawne. W przeciwnym razie niewielu partnerów biznesowych i samorządowych będzie podejmowało działań obarczonych zbyt dużym ryzykiem.

– Strona rządowa zdaje się nie dostrzegać zarówno problemów i wyzwań chwili, jak i naszych oczekiwań – ocenił po spotkaniu z przedstawicielami Veolii Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP. – Biznes, samorząd i całe społeczeństwo potrzebują stabilnego, dobrego prawa sprzyjającego innowacjom. To prawo musi być na tyle stabilne, żeby dawało gwarancję sukcesu i pewność, że zainwestowane środki i określone przedsięwzięcia będą nie tylko chwilowe, ale będą długofalowe i nastawione na osiągnięcie efektów nie tylko tu i teraz, ale także w przyszłości.

Samorządy kładą też nacisk na rozwiązania związane z dywersyfikacją źródeł ciepła, które będą zarówno ekologiczne, ale też na tyle tanie, by móc zrównoważyć wzrastające ceny nośników energii.

Przy tym wszystkim nastawione na nowoczesność i innowacje inwestycje powinny mieć także aspekt prospołeczny. – Potrzeba nam edukacji i dobrego prawa, zrównoważenia poczynań, które będą miały też aspekt prospołeczny, bo włączają społeczeństwo w te procesy. Będziemy mogli osiągnąć lepszy efekt synergii w tych obszarach – zaapelował Leszek Świętalski.

Czytaj więcej

Skomentuj