Pilotażowy program wsparcia działkowców o wartości 50 mln zł, w ramach którego ogrody działkowe mogą ubiegać się o środki m.in. na rozwój zielonej infrastruktury, czy działania służące retencji wody, na być kontynuowany. To zapowiedź ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy.

– Myślę, że jest to jeden z najciekawszych programów, które w tej chwili będziemy realizować, jeżeli chodzi o ochronę przyrody, ochronę kwiatów czy pszczół w miastach – stwierdził minister Grzegorz Puda, podczas odbywającego się dziś (19 września br.), w Katowicach, uroczystego podpisania pierwszych sześciu umów o wartości blisko 600 tys. zł, na dofinansowanie ogrodów działkowych z województwa śląskiego.

Pomoc z unijnych funduszy

Przy wdrażaniu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej programu pod nazwą: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, współpracuje kilka ministerstw oraz instytucji: resort funduszy i polityki regionalnej, resort klimatu i środowiska, resort rolnictwa, a także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Minister Grzegorz Puda podkreśla, że celem pierwszego w Polsce tego typu unijnego programu jest wsparcie działkowców w ich codziennym funkcjonowaniu, a także przy realizacji działań na rzecz poprawy infrastruktury ogrodów działkowych.

Zazielenianie, dachy, ekrany i ule

– Dofinansowanie może być przeznaczone na poprawę zazielenienia, na zielone dachy, ekrany zielone, ale także na to, by np. obsiać działki roślinami miododajnymi czy nawet podstawić ule – wyliczał w Katowicach szef resortu funduszy i polityki regionalnej. – Istotny obszar wsparcia to także dofinansowanie budowy zbiorników retencyjnych, które pozwolą działkowcom na zabezpieczenie większej ilości wody, jej gromadzenie i oszczędzanie.

Obecnie trwa czwarty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu z funduszy UE. Do tej pory wpłynęło ich 352. Umowy będą sukcesywnie podpisywane w każdym województwie. Co miesiąc będzie tez uruchamiany kolejny nabór, aż do wyczerpania środków. Z 50-milionowego budżetu programu NFOŚiGW wypłacił już ok. 10 mln zł zaliczek.

Czytaj więcej

Skomentuj