Tauron i Grupa Azoty wspólnie zbudują instalację zgazowania węgla do wytwarzania produktów chemicznych.

Zarządy Tauron i Grupy Azoty podpisały w Warszawie list intencyjny określający ogólne zasady rozpoczęcia współpracy nad projektem zgazowania węgla.

Firmy uznały, że obecne zużycie gazu ziemnego w przemyśle nawozów azotowych można częściowo zastąpić gazem syntezowym otrzymanym w wyniku zgazowania węgla. Stwarza to nowe perspektywy dla przemysłu wydobywczego, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne kraju poprzez rozwój niskoemisyjnej technologii. Szacowana wartość projektu wynosić będzie od 400 do 600 mln euro, w zależności od wybranej wersji technologicznej. Miejscem planowanej inwestycji będzie Kędzierzyn Koźle.

– Budowa instalacji zgazowania węgla jest przedsięwzięciem, które w pełni wpisuje się w to, co rozumiemy jako czyste technologie węglowe. Wspólnie z Grupą Azoty pokazujemy, że krajowy węgiel może być bazą do budowania nowego biznesu i rozszerzania kompetencji obu stron. Liczymy, że pokonanie barier, które zawsze towarzyszą wdrażaniu innowacyjnych projektów, otworzy drogę do szerokiego wykorzystania węgla kamiennego w nowych zastosowaniach – mówi prezes zarządu Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk.

Koncepcja zakłada wykorzystanie krajowego węgla kamiennego wydobywanego przez Tauron do wytwarzania przez Grupę Azoty m.in. produktów chemicznych. Podpisanym dokumentem Grupa Azoty inicjuje wejście w nowy segment produkcji chemikaliów dotychczas w całości importowanych (metanol) lub produkowanych na bazie sprowadzanego gazu ziemnego (amoniak).

– Inwestycja, którą dzisiaj inicjujemy wspólnie z Grupą Tauron będzie miała szeroki
i pozytywny wymiar dla całej gospodarki. Bazując na sprawdzonych światowych technologiach, stawiamy na wydłużenie łańcucha wartości i oparcie w kilkuletnim horyzoncie czasowym znaczącej części produkcji Grupy Azoty na krajowym gazie syntezowym otrzymywanym ze zgazowania węgla – powiedział prezes zarządu Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj