NFOŚiGW wesprze działania jednostek samorządu terytorialnego służące rozwojowi elektromobilności.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służących realizacji celów wynikających m.in. z programu rozwoju elektromobilności w Polsce w ramach Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR).

Ocenie podlegać będzie realność działań mających na celu wdrożenie strategii, innowacyjność rozwiązania (rezultatu projektu), dostosowanie taboru oraz infrastruktury transportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych i wpływ realizacji strategii na poprawę jakości powietrza.

Powiaty, gminy oraz ich związki wnioski o dotacje mogą składać do 4 lutego 2019 r. (wcześniej ogłoszono datę zakończenia na 7 grudnia 2018 r.). Na bezzwrotne dotacje przewidziano łącznie 10 mln zł, co ma zagwarantować ok. 100 różnych strategii. Realizację programu przewidziano na lata 2018-2019.

Małe i średnie miasta otrzymają dofinansowanie do 50 tys. zł, a duże do 100 tys. zł. Pozostałe samorządy lub ich związki otrzymają wsparcie w zależności od liczby mieszkańców. Wszyscy wnioskodawcy mają szansę uzyskać dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Zapisy programu NFOŚiGW przewidują, że jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w formie dotacji. Warto dodać, że wsparcie nie zostanie udzielone na przedsięwzięcia, wcześniej już dofinansowane NFOŚiGW w ramach innych programów.

Szczegóły programu na stronach NFOŚiGW.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj