Wodociągi Kieleckie otrzymały pozytywną decyzję od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczącą Projektu IV „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”.

Teraz nic nie stoi na przeszkodzie do podpisania umowy na dofinansowanie projektu, którego beneficjentem jest wodociągowa spółka. Jest na to 60 dni.

– To bardzo pozytywna, choć spodziewana przez nas wiadomość. NFOŚiGW miał tylko niewielkie uwagi do naszego projektu, które wyjaśniliśmy w piśmie wysłanym pod koniec sierpnia. Szybkość odesłania do nas tej decyzji wskazuje, że nasz projekt był po prostu dobrze przygotowany – mówi Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

W ten sposób kielecka spółka utrzyma pozycję lidera wydatkowania środków unijnych w świętokrzyskiem, odpowiadając za olbrzymi projekt o wartości 87 mln zł. Wcześniej przeprowadziła m.in. modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sitkówce wartości ok. 260 mln zł i rozbudowę i modernizację sieci wod-kan wartości ponad 200 mln zł.

Nowy projekt przewiduje wiele przetargów na dużym obszarze, dlatego już przystąpiono do przygotowywania inwestycji. Samorządy muszą sporządzić odpowiednią dokumentację pod przebieg nowej sieci oraz budowę infrastruktury, np. pompowni ścieków. Prace ziemne rozpoczną się prawdopodobnie wiosną przyszłego roku. Największym placem budowy będzie gmina Masłów, gdzie zaplanowano dokończenie wodociągowania i kanalizowania północnej części gminy. Powstanie tam nowy system kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 35,2 km oraz pompownia ścieków PT3 wraz z odcinkami kanału tłocznego i grawitacyjnego. Rozbudowany zostanie wodociąg o łącznej długości 2,7 km.

Czytaj więcej

Skomentuj