W Nowym Porcie w Gdańsku w najbliższych latach na rewitalizację zostaną zainwestowane blisko 23 mln zł. Wkrótce ruszy cykl spotkań informacyjnych na ten temat.

W Nowym Porcie w najbliższych latach zostaną zainwestowane blisko 23 mln zł, z czego 19 mln zł będzie stanowić dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Czego dokładnie będą dotyczyć prace? O tym w każdą ostatnią środę miesiąca będzie można porozmawiać z przedstawicielami Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska, którzy będą pełnić dyżury i odpowiadać na pytania mieszkańców.

– Jako teren wymagający uporządkowania mieszkańcy niejednokrotnie wymieniają Szaniec Zachodni. Planujemy rozpoczęcie prac na tym terenie, ich realizacja jest jednak uzależniona od wcześniejszego oczyszczenia Szańca – wyjaśnia Aleksandra Przyk z Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska.

W ramach projektu zostanie też przebudowany plac przy dawnej przystani promowej; powstaną tam m.in. miejsca do grillowania, boisko i łąka piknikowa. Plac Nadwodny został wskazany przez mieszkańców jako istotna przestrzeń publiczna, a inwestycja wpisuje się w założenia projektu Gdańskie Przestrzenie Lokalne, w którym określono istotny dla lokalnych społeczności system przestrzeni publicznych.

Budynek CSW Łaźni 2. To tutaj odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji dzielnicy, fot. J. Pinkas/gdansk.pl

Nowy Port był już wcześniej rewitalizowany, ale tylko w części. Wówczas wyremontowano budynek CSW Łaźnia 2 oraz odnowiono Plac ks. Jana Gustkowicza.

Obecnie Nowy Port wraz z Twierdzą Wisłoujście znalazł się na liście projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekty te będą realizowane w latach 2018-2023. Nowy Port czekają więc kolejne zmiany. Ponad pięćdziesiąt budynków przejdzie remonty części wspólnych. Prace będą dotyczyć również części podwórek. Zostaną zmodernizowane ulice: Wilków Morskich, Góreckiego i Strajku Dokerów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj