Transformacja energetyczna, ale też przemysł cyfrowy, w tym zwłaszcza cyberbezpieczeństwo, i kosmiczny to sektory, w których współpraca polsko-francuska ma największy potencjał – powiedział PAP wicepremier Jarosław Gowin. Dodał, że o konkretach będzie rozmawiał w Paryżu.

W piątek, 5 marca wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii spotkał się z przedstawicielami misji gospodarczej Zrzeszenia Przedsiębiorców Francuskich (MEDEF) na czele z jej prezesem Geoffroy’em Roux de Bézieux’em. Rozmowy dotyczyły m.in. inwestycji francuskich przedsiębiorstw w Polsce.

Zapowiedział, że o konkretach będzie rozmawiał z ministrem gospodarki, finansów i odbudowy Francji Bruno Le Maire’em.

Odnosząc się do sektorów, w których współpraca ma największy potencjał powiedział: – Z całą pewnością dotyczy to transformacji energetycznej, ale także przemysłu cyfrowego, w tym zwłaszcza cyberbezpieczeństwa, również przemysłu kosmicznego, w którym Francja jest potęgą numer jeden w Europie.

Wicepremier Gowin zwrócił uwagę, że przemysł cyfrowy czy tzw. zielona energia to „obszar bardzo rozwojowy ze względu na priorytety polskiej gospodarki, także ze względu na działania, które podejmiemy w ramach KPO”. Dodał, że doświadczenia francuskie i francuski potencjał biznesowy w zakresie cyfryzacji „mógłby być wykorzystany także do przyspieszania cyfryzacji administracji publicznej w Polsce”.

Podczas piątkowej rozmowy z prezesem de Bézieux szef MRPiT zwracał też uwagę na trudności, na które napotykają polscy przedsiębiorcy we Francji, zwłaszcza jeżeli chodzi o tzw. pracowników delegowanych.

– Problemem są nie tyle przepisy, których polscy przedsiębiorcy przestrzegają, co nadmiernie restrykcyjna praktyka administracji francuskiej, stwarzające nieuzasadnione  trudności w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw na terenie Francji – zaznaczył Gowin. Dodał, że działa już specjalna polsko-francuska grupa robocza ds. usuwania barier na Jednolitym Rynku.

Jak mówił szef MRPiT, prezes Bézieux „angażował się w obronie uzasadnionych interesów polskich firm działających na terenie Francji”.

Gowin zwrócił uwagę, że Francja od dawna jest jednym z głównych partnerów handlowych Polski – zajmuje 4. miejsce, również jeśli chodzi o największych inwestorów.

Przyznał, że jest natomiast stosunkowo niewiele przykładów polskich inwestycji we Francji. – Pod tym względem będziemy tworzyli rozmaitego rodzaju zachęty, aby zwiększyć tę ekspansję eksportową na rynek francuski – zapowiedział. – Mimo pandemii wymiana handlowa między naszymi krajami w ubiegłym roku zanotowała stosunkowo niewielki spadek, a francuskie inwestycje w Polsce stale wzrastają – powiedział minister. Zwrócił uwagę, że rośnie też polski eksport do Francji.

Gowin zapowiedział, że podczas wizyty w Paryżu planowej na 11 marca br. będzie poruszał m.in. temat pracowników delegowanych. – Ale przede wszystkim będę chciał koncentrować się na Wspólnej Europejskiej Polityce Przemysłowej i na potrzebie zrównoważenia standardów klimatycznych z wymogami konkurencyjności europejskiej gospodarki – powiedział. – Wszyscy w Europie zdajemy sobie sprawę, że błędem było tworzenie zbyt długich łańcuchów dostaw, przenoszenie produkcji przemysłowej poza granice europejskie. Będę zachęcał mojego francuskiego partnera, do tego, aby w tych obszarach Polska i Francja stworzyły wspólny tandem na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki – wskazał Gowin.

Czytaj więcej

Skomentuj