Wykorzystanie dachów zielonych jako efektywnego usprawnienia gospodarki wodnej w mieście będzie jednym z wiodących tematów najnowszej edycji konferencji “Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”.

Temat dachów zielonych zostanie szeroko omówiony w ramach organizowanej przez firmę Abrys konferencji “Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”, która odbędzie się w Radomiu w dniach 25-26 kwietnia.

Konferencja “Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne” już wkrótce. Zgłoś się już teraz!

wody opadowe Abrys

Jednym z kluczowych punktów programu wydarzenia jest przygotowana przez redakcję miesięcznika “Zieleń Miejska” sesja „Fokus na zieleń, czyli jak efektywnie zarządzać wodami opadowymi w mieście”. Zostaną w niej omówione wady i zalety zielonych dachów, zrównoważone systemy gospodarowania wodą opadową, a także rola roślinności w zwiększeniu stopnia małej retencji czy też możliwości oszczędzania wody w skali mikro i makro.

– Często spotykanym na dachach zielonych uchybieniem jest zastosowanie niewłaściwego podłoża dla roślinności. Może to wynikać z przekonania, że jako warstwy wegetacyjnej na dachach zielonych używa się analogicznego podłoża jak w przypadku nasadzeń roślin np. w ogrodzie – pisze w kwietniowym wydaniu “Zieleni Miejskiej” Piotr Wolański.

– Tego typu błędy powodowane są słabą znajomością technologii dachów zielonych lub szukaniem oszczędności. Problem pojawi się, jeśli firma realizująca dany taras lub dach zielony zastosuje tzw. ziemię z wykopów, podłoże ogrodnicze albo substrat dachowy o niskiej jakości – zauważa ekspert.

Współorganizatorami konferencji są miasto Radom oraz Wodociągi Miejskie w Radomiu, które wspólnie zaprezentują działania podjęte w mieście na rzecz jego adaptacji do zmian klimatu, co osiągnięto przez zrównoważoną gospodarkę wodną.

Zwieńczeniem dwudniowych obrad będą warsztaty dotyczące nowoczesnej koncepcji odwodnienia terenów zurbanizowanych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 kwietnia. Więcej informacji (w tym program) dostępnych jest TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj