1 / 3

Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska wzięli udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy zwanym “Polskim Davos”. Rozmawiali o klimacie, transporcie niskoemisyjnym, elektromobilności i o odpadach. – Stale rozwijamy systemy zagospodarowania odpadów, jednocześnie eliminując wszelkie nieprawidłowości – zapewnia ministerstwo.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk dyskutował ze swoimi odpowiednikami z Litwy i Słowacji o wyzwaniach, które niesie za sobą wdrażanie postanowień Porozumienia paryskiego.

– Porozumienie paryskie określiło cele globalnych działań na rzecz ochrony klimatu, wizję neutralnego dla klimatu rozwoju, a także mechanizmy wspierające korzystną współpracę międzynarodową – mówił minister Kowalczyk.

– Nasz kraj poczynił w ostatnich latach duży krok w kierunku gospodarki niskoemisyjnej przyjaznej klimatowi i środowisku. Zmiany klimatu następują, dlatego musimy dołożyć wszelkich starań podczas kongresu COP24 w Katowicach, aby wypracować odpowiednie mechanizmy i im przeciwdziałać – powiedział.

…potem elektromobilność

Minister Kowalczyk zapewnił, że resort środowiska wspiera również niskoemisyjny transport, w tym zwłaszcza elektromobilność.

– Obecnie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowany jest program, w ramach którego zostanie zakupionych ok. 1000 innowacyjnych autobusów bezemisyjnych – mówił minister Kowalczyk. Środki będą wydane w ramach Programu realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Bezemisyjny Transport Publiczny” (BTP).

Ponadto w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizowanych jest pięć projektów dotyczących bezemisyjnego transportu, w tym: Bezemisyjny Transport Publiczny (autobusy), Bezemisyjny Transport Publiczny (infrastruktura sieciowa), Bezemisyjny samochód dostawczy do 3.5 t, Grand Challenge dla pojazdów autonomicznych oraz Bezemisyjny Carsharing.

I odpady

Kolejnym tematem była gospodarka odpadami. W dyskusji panelowej „Czy życie bez śmieci to życie bez opakowań?” wiceminister środowiska Sławomir Mazurek poruszył kwestie spełniania przez Polskę wymogów unijnego pakietu odpadowego, osiągania wymaganych poziomów recyklingu i zmian, które resort środowiska wprowadza w zakresie gospodarki odpadami.

– Polska osiąga wymagane obecnie poziomy zbierania, odzysku i recyklingu przewidziane prawem UE dla różnych grup odpadów, w tym i dla odpadów opakowaniowych – mówił wiceminister Mazurek. – W kontekście przewidzianych w “pakiecie odpadowym” zmian wymaganych poziomów konieczne będzie zwiększenie poziomów recyklingu dla całej masy opakowań wprowadzonych do obrotu dodał.

Zwrócił też uwagę, że uzyskanie wzrastających w kolejnych latach poziomów recyklingu będzie wymagało jednak poprawy jakości zbieranych odpadów opakowaniowych, w szczególności powstających w gospodarstwach domowych.

– Obecnie trwa w Polsce wdrażanie przez gminy standardów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Projektowane są kolejne zmiany prawne wspierające przyjęcie tych standardów. Stale rozwijamy systemy zagospodarowania odpadów jednocześnie eliminując wszelkie nieprawidłowości. W szczególności konieczne będą zmiany w obowiązujących w Polsce zasadach rozszerzonej odpowiedzialności producenta – zapowiedział wiceminister środowiska.

W tym roku na Forum Ekonomicznym zaplanowano sześć sesji, plenarnych, ponad 180 paneli dyskusyjnych, wykładów oraz debat. Odbyły się również prezentacje narodowe i regionalne.

Ideą wydarzenia jest wymiana poglądów dotyczących aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie między szefami rządów i parlamentów, ministrami i parlamentarzystami z krajów naszego regionu, prezesami największych spółek, ekspertami, przedstawicielami świata nauki, kultury oraz mediów z ponad 60 krajów.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. jeżeli Pan kubełkowy przed załadunkiem odpadów selekcjonowanych do śmieciarki będzie miał coś do powiedzenia , czyli nie zabierze odpadów od mieszkańca np tam gdzie powinny być bio a są tzw zmieszane lub w poj na tworzywa są zmieszane i odwrotnie to Polska niech zapomni o dobrych wynikach w/w temacie. Póki co, to Wójtowie i Burmistrzowie w podtekstach mówią nie ruszajcie i nie drażnijcie naszych wyborców , bo!!!!! jakby nie to będziemy pamiętać o was przy następnym przetargu. Natomiast co do edukacji ekologicznej to 5 lat jest wystarczająco dużo i aż za dużo , szybciej nauczy osła mówić, niż zwykłego Polaka nauczyć podstawowych zasad z zakresu ekologii , miło być po 2013 r. koniec !!!!śmieci w lasach i po rowach , a tu nie dość , że jest więcej to jeszcze śmieci się podpala na potęgę. Frazesy i znowu głupie nie życiowe projekty ustaw które wdrożyło i wdraża Ministerstwo , Rząd i ich poprzednicy , niech Panie i Panowie opowiadają sobie na salonach i przy lampce alkoholu takie bzdury.

Skomentuj