Komisja Europejska przedstawiła nowy wykaz surowców krytycznych, dodając do niego materiały, które mają pomóc UE przejść na elektromobilność. Komisja zaprezentowała też plan działań, które mają zmniejszyć zależność Europy od państw trzecich.

Z polskiej perspektywy ważne jest, że na liście surowców krytycznych utrzymany został węgiel koksowy, którego największym producentem w Unii jest Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW). Według większości polskich polityków, węgiel ten jest na razie nie do zastąpienia w produkcji stali, która z kolei jest kluczowym elementem łańcucha dostaw dla energetyki wiatrowej, przemysłu kolejowego, motoryzacyjnego czy lotniczego.

Komisja Europejska zaznaczyła, że wykaz surowców krytycznych zaktualizowano, aby uwzględnić ich zmieniające się znaczenie gospodarcze i wyzwania związane z ich dostawami w oparciu o zastosowanie przemysłowe. Na zaktualizowanej liście jest 30 pozycji. Do wykazu dodano lit, który wchodzi w skład m.in. baterii do samochodów elektrycznych.

– W przypadku samych tylko baterii na potrzeby samochodów elektrycznych i magazynowania energii, Europa będzie potrzebowała nawet 18 razy więcej litu do 2030 r., a do 2050 r. – nawet 60 razy więcej – powiedział Marosz Szefczovicz z KE.

Analitycy z Brukseli przygotowali prognozę dotyczącą surowców krytycznych w odniesieniu do strategicznych technologii i sektorów w perspektywie lat 2030 i 2050. UE chce w przyszłości uniknąć zakłóceń w strategicznych łańcuchach dostaw, które wystąpiły w związku z koronawirusem.

Przedstawiony przez Komisję plan działania zakłada m.in. wzmocnienie krajowego zaopatrzenia w surowce w UE, dywersyfikację źródeł zaopatrzenia z państw trzecich, a także zmniejszenie zależności od pierwotnych surowców krytycznych przez wykorzystanie zasobów w obiegu zamkniętym.

Sojusz dla surowców

– Jeśli poddalibyśmy recyklingowi wszystkie stare smartfony, które mamy w domach, i wykorzystali surowce krytyczne w nich zawarte, moglibyśmy mieć materiał na 4 mln baterii do samochodów – mówi wiceszef KE.

W najbliższym czasie Komisja ma powołać europejski sojusz na rzecz surowców. Ma on połączyć wszystkie zainteresowane strony, pracując na rzecz zwiększenia unijnego łańcucha dostaw metali ziem rzadkich. Z czasem sojusz ma być rozszerzony, by zaspokajać inne potrzeby w zakresie surowców krytycznych i metali nieszlachetnych.

Komisja ma też określić z państwami członkowskimi projekty wydobywcze i przetwórcze, które można uruchomić w UE jeszcze do 2025 r. Tu znów są ważne informacje dla Polski – szczególny nacisk ma być bowiem położony na regiony górnictwa węglowego i inne regiony w okresie transformacji.

Do końca 2021 r. Komisja ma opracować kryteria zrównoważonego finansowania sektorów górnictwa i wydobywczego. Ma też określić możliwości pozyskiwania wtórnych surowców krytycznych z zapasów i odpadów UE oraz wskazać obiecujące projekty dotyczące odzyskiwania surowców do 2022 r.

Czytaj więcej

Skomentuj