W tym roku na remont wrocławskich kamienic wpisanych do rejestru zabytków przeznaczono ponad 4 mln zł. Część pieniędzy będzie pochodzić z kasy miasta.

Właściciele budynków we Wrocławiu wpisanych do rejestru zabytków mogli ubiegać się o dotację od miasta na 2018 r. W ten sposób wyłoniono 15 nienależących do miasta kamienic. 70 proc. kosztów ich remontu pokryje urząd.

Do obiektów zabytkowych znajdujących się w centrum i wymagających natychmiastowego remontu zliczyć można m.in. kamienicę przy ul. Krasińskiego – jeden z najpiękniejszych budynków na Przedmieściu Oławskim. W 2017 r. odnowiona została fasada, w tym roku prace będą kontynuowane.

Wyremontowane zostaną też kamienice przy ul. Psie Budy. Wśród obiektów zabytkowych oddalonych od centrum znajduje się kamienica np. Kniaziewicza, w której wyremontowane zostaną: klatka schodowa i dach. Pieniądze otrzyma również kamienica przy pl. Powstańców Śląskich. Ten piękny obiekt wyróżnia się  piękną studnią, obłożoną cegłą klinkierową w jasnokremowym kolorze.

Kolejny ciekawy obiekt to Mezonetowiec na ul. Kołłątaja. Jest to oryginalny, pierwszy w Polsce blok z dwupoziomowymi mieszkaniami, który w ubiegłym roku został wpisany do rejestru zabytków. Wspólnoty wystąpiły z wnioskiem o wykonanie prac przy elewacji tylnej z powodu bardzo złego stanu technicznego galerii.

Remont zostanie przeprowadzony również na osiedlu WUWA.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków od 12 lat przyjmuje wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane obiektów zabytkowych we Wrocławiu. Do tej pory, tj. w latach 2007-2017, wyremontowano 128 zabytkowych kamienic, w tym 109 z wykonaniem elewacji.

Czytaj więcej

Skomentuj