Fundacja WWF Polska i miasto Katowice przyjęły plan pod roboczym tytułem „Katowice zamykają obieg”, którego celem jest wdrożenie w metropolii gospodarki o obiegu zamkniętym.  

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest koncepcją polegającą na racjonalnym wykorzystaniu zasobów i ograniczaniu negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. Zgodnie z tą ideą produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. GOZ pozwala więc pogodzić potrzeby ludzi z dostępnymi zasobami środowiska.

Fundacja WWF Polska, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Fundacja Alter Eko oraz European Environmental Bureau zawiązały koalicję organizacji pozarządowych, której celem ma być udzielanie pomocy polskim miastom w transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

Instalacje także odczuwają załamanie rynku recyklingu

– Nasz projekt koncentruje się na miastach. Jak podaje Global Footprint Network do 2050 r. właśnie tam będzie mieszkało 70-80 proc. ludzi. Potrzebny nam odważny lider, gmina która pokaże, że realizacja ambitnych celów jest możliwa także w Polsce – mówi Mirosław Proppé z WWF.  

Katowice jako pierwsze duże miasto w kraju zadecydowały o współpracy w ramach projektu. Chodzi o wypracowanie długofalowej polityki i programów obejmujących całą wspólnotę, w tym mieszkańców, ruchy oddolne i organizacje pozarządowe, biznes i administrację. Ideą jest stopniowe ograniczanie ilości produkowanych odpadów, obejmujące m.in. ponowne użycie produktów, recykling czy kompostowanie.

– Zdajemy sobie sprawę ze skutków zmian klimatu i wpływu jaki człowiek ma na środowisko. Z jednej strony odpowiadamy na oczekiwania Unii Europejskiej, która dąży do poprawy efektywności i jakości selektywnej zbiórki odpadów. Z drugiej strony zastanawiamy się jak zmniejszyć wytwarzanie odpadów – powiedział wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba.

Na bezpośrednią współpracę z Fundacją WWF liczy też Metropolia GZM.

– Jednym z ustawowych zadań metropolii jest rozwój społeczno-gospodarczy. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest nowym modelem gospodarki światowej, opartym na szeroko rozumianym rachunku ekonomicznym. To szansa dla nas na długoterminowy rozwój. To się po prostu będzie opłacało – mówi Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu Metropolii GZM.

List intencyjny między Fundacją WWF a Katowicami został podpisany również przy udziale dwóch miejskich spółek – Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w założeniu lidera projektu i Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Współpraca z tym ostatnim pozwoli w przyszłości testować m.in. nowe rozwiązania nisko- i zero-emisyjne w budownictwie mieszkaniowym.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. Dokładnie ,ładnie wyglądają przy podpisywaniu, ale to ściema, nic konkretnego, nie widać technologii która to zapewni, ten portal opisuje coraz większe bzdury. Zero konkretów.

  2. Piękne hasła, ciekawe czym zaowocują, niestety doświadczenie nastraja mnie pesymistycznie, ślepa, wyrywkowa realizacja oczekiwań UE może skończyć się na konferencjach, opracowaniach teoretycznych systemów, szkoleniach i wzajemnym adorowaniu. GOZ uda się tylko w przypadku kompleksowego bilansującego się systemu gospodarki odpadami, recykling materiałowy musi domykać odzysk energetyczny tylko w takim modelu możemy mówić o gospodarce bezodpadowej, mimo wszystko powodzenia i realistycznego podejścia do słusznej sprawy służącej społeczeństwu.

Skomentuj