Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że konsultacje projektu nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zawierające przepisy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów zostaną przedłużone do 20 września 2021 r.

– W związku z licznymi prośbami kierowanymi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska uprzejmie informujemy, że konsultacje publiczne i opiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (UC 81) zostają przedłużone do dnia 20 września 2021 r. – czytamy na stronie resortu.

Ministerstwo tym samym przychyliło się do próśb i wniosków interesariuszy rynku gospodarki odpadami, którzy prosili o przedłużenie konsultacji publicznych projektu nowelizacji.

Wydłużenie okresu konsultacji było jednym z wniosków, który najczęściej pojawiał się podczas ostatniego spotkania “Platforma dyskusyjna ROP”. Oficjalną opinię w tej sprawie wydały także samorządy zrzeszone w Związku Miast Polskich.

Czytaj więcej

Skomentuj