Pilotażowa odnoga programu “Czyste Powietrze” dot. wsparcia budynków wielolokalowych na terenie gminy rozpoczyna się w Pszczynie (Śląskie) – poinformował w czwartek w tym mieście minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Podobny pilotaż w skali województwa rozpoczął się w poniedziałek w Zachodniopomorskim. Tam – zgodnie z tymi samymi zasadami udzielania dotacji – do podziału będzie 10 mln zł. Pilotaż w Pszczynie zakłada środki na poziomie 6 mln zł.

Występując w Pszczynie minister nawiązał do złożonej tam jesienią ub. r. deklaracji wypracowania nowego rozwiązania w ramach programu “Czyste Powietrze”, które miałoby być pilotażowo wdrażane właśnie w tym mieście, a docelowo w 261 gminach w Polsce, w których szczególnie dotkliwy jest problem przekroczeń norm zanieczyszczeń powietrza.

– To nie tylko realizacja tej obietnicy, ale też ważny krok do tego, aby program “Czyste Powietrze” zyskał jeszcze większą atrakcyjność, a co więcej, aby wzmocnić współpracę między tym rządowym programem, a środkami samorządu – powiedział Kurtyka.

Minister zasygnalizował, że chodzi o dwa dodatkowe elementy dotychczasowego programu. Pierwszy z nich to rozszerzenie wsparcia programu “Czyste Powietrze” z budynków jednorodzinnych także o budynki wielolokalowe.

– Drugi bardzo istotny element to synergia działań pomiędzy rządem i samorządem; to nasza wspólna chęć uczynienia programu “Czyste Powietrze” kołem napędowym po stronie mieszkańców. Stąd uzupełniające finansowanie po stronie miasta, które spowoduje, że bardziej ekologiczne źródła ciepła będą dodatkowo premiowane – wskazał Kurtyka.

Czytaj więcej

Skomentuj