Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wydłużyło termin nadsyłania deklaracji w pilotażowym programie mającym na celu kompleksowe podejście do mobilności miejskiej.

Uczestnicy programu będą mogli zapoznać się z dobrymi praktykami stosowanymi przez jednostki samorządów terytorialnych w całym kraju. Program ma wspierać też miasta i obszary funkcjonalne w przygotowaniu lub aktualizacji planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP)

Program ma zachęcić przedstawicieli lokalnych władz do podejmowania kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej: rozwój transportu, ochronę środowiska, zdrowie, a także rozwój społeczny i gospodarczy.

Pilotaż jest współorganizowany Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Jak informuje MIiR, w związku z dużym zainteresowaniem programem termin nadsyłania podpisanych deklaracji został wydłużony do końca lutego 2019 r.

Źródło: pois.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj