Geoportal Miejski Systemu Informacji Przestrzennej w Lublinie będzie miał nowe mapy i dane przestrzenne.

Dwa nowe serwisy mapowe: przyrodniczy i ekspercki oraz większa ilość danych to nowości, jakie wdrożono w lubelskim geoportalu. Projekt jest realizowany przez województwo lubelskie i umożliwia szybkie sprawdzenie m.in. danych geodezyjnych czy zagospodarowania przestrzennego.

Nowe możliwości dla mieszkańców

Mieszkańcy mają teraz dostęp do poszerzonego zakresu danych geodezyjnych o uzbrojenie terenu, mogą zapoznać się też z sytuacją i rzeźbą terenu, a także zobaczyć jak wygląda klasyfikacja użytków.

Z kolei serwis planowania przestrzennego poszerzono o informacje dotyczące przeznaczenia terenów w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, a także odnoszące się do decyzji administracyjnych wydanych przez tamtejszy wydział architektury i budownictwa.

Ponadto w stworzonym serwisie przyrodniczym dodano dane na temat pomników przyrody, obszarów chronionych, map akustycznych i stref zalewowych.

Dodatkową funkcją jest serwis ekspercki, w którym będą prezentowane wszystkie warstwy mapy udostępnione na poziomie geoportalu z możliwością ustawiania i analizowania swoich własnych kompozycji przestrzennych.

Lublin w stronę smart city

– Lublin, jako miasto inspiracji, stawia na rozwój technologii smart city w wielu obszarach, takich jak transport, energetyka i kontakt z mieszkańcami – mówi Sebastian Kawałko, doradca prezydenta ds. smart city w Urzędzie Miasta Lublin.

Miejski geoportal jest jednym z wysiłków miasta w sferze rozwiązań smart city. – Dzięki dostępności tych danych każdy może skorzystać z potrzebnych informacji bez konieczności przychodzenia do urzędu – podkreśla S. Kawałko.

Więcej na ten temat do przeczytania tutaj.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Jezeli rozpatrujemy w niniejszym artykule zagadnienie dotyczace miasta Lublin to powinniśmy pisać o lubelskim geoportalu a nie lublińskim….. wstyd Autorze.

Skomentuj