Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na pilotażowy odcinek tzw. “zielonej drogi”, w ramach którego przy trasach łączących Wrocław z Łodzią i Katowicami zostaną uruchomione stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Postępowanie przetargowe na dzierżawę miejsc pod ogólnodostępne punkty ładowania obejmie dwa odcinki: autostrady A4 – łączącej Wrocław z Katowicami oraz drogę ekspresową S8 między Wrocławiem a Łodzią.

Stacje mają zostać uruchomione na 13 MOP-ach (miejscach obsługi podróżnych). Osiem z nich jest zlokalizowanych przy autostradzie A4 (Krajków Płd., Krajków Płn., Przysiecz, Jankowice Wielkie, Wierzbnik, Prószków, Proboszczowice i Chechło), kolejne pięć przy drodze S8 (Gózew Płn., Chojny, Dąbrowa Wielka, Jonas Płn. i Jonas Płd.).

Zwycięzca przetargu będzie pełnił rolę operatora i dostawcy usługi ładowania. Jego zadaniem będzie też dostosowanie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych w czasie ładowania.

Jak informuje GDDKiA, w celu zachowania konkurencyjności pomiędzy dzierżawcami poszczególnych lokalizacji, startujący w przetargu będą mogli składać oferty na co drugi MOP znajdujący się po tej samej stronie drogi (zgodnie z zasadą ABAB).

O możliwość dzierżawy miejsca mogą się ubiegać firmy pełniący (przez co najmniej pół roki) funkcję operatora punktów ładowania samochodów elektrycznych lub dostawcy usługi ładowania na co najmniej dwóch z takich punktów. Dodatkowy wymóg jaki stawia GDDKiA to średni roczny przychód firmy, który musi wynosić co najmniej 1 mln zł.

Umowy na dzierżawę terenu pod stacje ładowania na 13 MOP-ach zostaną podpisane na 10 lat, z możliwością ich przedłużenia o kolejne pięć lat.

Źródło: GDDKiA

Czytaj więcej

Skomentuj