1 / 24

Energetyczne i bezpieczne środowiskowo wykorzystanie odpadów poprzez wytwarzanie z nich paliw o stabilnych parametrach jakościowych było jednym z tematów zakończonej w ubiegłym tygodniu konferencji “Paliwa z odpadów”. W ostatnim dniu konferencji jej uczestnicy odwiedzili wzorcowy Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach.

Konferencja “Paliwa z odpadów”, która w dniach 19-21 marca odbyła się w Katowicach była w całości poświęcona wykorzystaniu paliw alternatywnych. To jedyna taka konferencja w Polsce. Wzięło w niej udział 230 osób z administracji samorządowej, zakładów gospodarki komunalnej, cementowni, przedstawicieli RIPOK-ów, przedsiębiorstw z branży energetycznej i ciepłowniczej, a także producentów paliw alternatywnych i pośredników w ich obrocie.

O paliwach alternatywnych w Katowicach

Uczestnicy poznali perspektywy rozwoju rynku paliw z odpadów, potencjał paliw RDF na rynku i kierunki ich wykorzystania, planowane kierunki rozwoju rynku paliw z odpadów, możliwości finansowania i pozyskania funduszy na rozwój instalacji przetwarzania odpadów na cele energetyczne oraz zasady transgranicznego przemieszczania odpadów w postaci paliwa RDF.

Omówione zostały też różne sposoby wykorzystania paliw alternatywnych, m.in. w cementowniach. Pokazano przykłady wykorzystania paliw alternatywnych na świecie, a także ekonomiczne i techniczne uwarunkowania produkcji RDF w RIPOK-ach.

W konferencji wziął udział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, który zastrzegł, że zasady gospodarki obiegu zamkniętego wymuszają na państwach unijnych konieczność postępowania z odpadami według określonej hierarchii. W tym odniesieniu największy nacisk kładzie się zapobieganie ich powstawania, dlatego kluczowe jest eko-projektowanie i recykling.

– Spalanie odpadów nie może być kierunkiem, w którym podążać powinna gospodarka odpadami komunalnymi. Powinno ono stanowić jedynie uzupełnienie systemu. Spalanie znajduje się na dole tej hierarchii, zatem każde działanie, które nie powoduje zawracania surowców z powrotem do obiegu, wiąże się z ich utratą – mówił Mazurek w Katowicach.

Wizyta w MPGK Katowice

W ostatnim dniu konferencji jej uczestnicy odwiedzili Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach. To jeden najnowocześniejszych zakładów przetwarzania odpadów w Polsce. Jego budowa odbywała się w kilku etapach w latach 2010-2017, a sfinansowana została ze środków własnych, dotacji unijnych i preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.

Oprócz sortowni surowców, instalacji do stabilizacji i kompostowania składającej się z 24 bioreaktorów, oraz składowiska odpadów, MPGK uruchomiło w 2017 r. bardzo przemyślaną, kompaktową linię do przetwarzania odpadów zmieszanych. Wydziela się na niej m.in. frakcję biodegradowalną, kierowaną zabudowanymi przenośnikami rurowymi do stabilizacji tlenowej oraz wytwarza paliwo alternatywne.

Generalnie linia przeznaczona była do wytwarzania paliwa na potrzeby branży energetycznej i ciepłownictwa. Jednakże polskie prawodawstwo nie nadążyło za potrzebami rynku i oczekiwaniami branży odpadowej, co wymusiło konieczność wzbogacania wytworzonego paliwa frakcją wysokoenergetyczną, by uzyskać wyższe parametry oczekiwane przez jedynego obecnie odbiorcę na rynku – tzn. przemysł cementowy.

Zwiedzający byli pod wrażeniem przemyślanej koncepcji funkcjonowania zakładu, jak również stosunkowo niewielkich nakładów finansowych poniesionych na jego budowę w stosunku do wielkości przetwarzanego strumienia odpadów.

Konferencja “Paliwa z odpadów” była podzielona na cztery sesje tematyczne. Ich hasła to: “Aspekty prawne oraz perspektywy rozwoju rynku paliw z odpadów”, “Technologia wytwarzania i zagospodarowania RDF”, “Energetyczne wykorzystanie i charakterystyka RDF” oraz “Projekty energetyczne wykorzystania paliw alternatywnych oraz rozwiązania technologiczne”.

Czytaj więcej

3 Komentarze

  1. jest to prawda w czystej postaci, zmuszono nas do inwestycji w MBPO, gdzie kluczowym elementem są części biologicznego przetwarzania odpadów, teraz się mówi o zaoraniu tych instalacji i położeniu nacisku na część mechaniczną- sortownie odpadów, pod dyktando UE i ślepe realizowanie celów cyklu zamkniętego przy 70% recyklingu.
    Niestety nie ma i nie będzie gospodarki która takie założenia pseudoekologów wypełni, należy przyjąć jednoznaczne sposoby liczenia poziomów recyklingu przyjmując cały strumień selektywnej zbiórki, kierowany na sortownię do obliczeń. W sortowniach faktycznie wytwarzamy prawie 70% balastu wysokoenergetycznego, ( brak zainteresowania rynku, surowcami wtórnymi, a część odpadów wielokrotnie zawracana do odzysku materiałowego nie pozwala uzyskać właściwych parametrów wytwarzanych produktów). Balast jest idealnym wsadem do produkcji RDF, należy poprawić selektywną zbiórkę u źródeł ( i to się dzieje, można się pochylić na systemem opakowań zwrotnych- opakowania szklane butelki PET). Lecz tak czy tak będzie prawie 50% frakcji palnej z segregacji odpadów, albo będziemy udawać, że popełniliśmy błąd z MBPO i wyrzuciliśmy w ubiegłych latach grube miliardy, blokując budowę ZTPO na bazie RDF.
    RIPOKI jako MBPO uszczęśliwiliśmy zaczarowanym oczkiem 80mm, a gdzie segregacja np. pneumatyczna bazująca na ciężarze właściwym, gro odpadów – frakcja lekka to właśnie odpady palne, które w postaci stabilizatu trafiają na składowiska ( i to po cenach preferencyjnych 25%), byle sprytnie przygotować próbki, z 20-30% w bilansach masowych instalacji dochodzimy do 70 % frakcji niepalnej odpadów, lub dopuszczamy do spalania niesegregowanych odpadów komunalnych ( przykład Kraków).
    Należy wreszcie odblokować budowę ZTPO, zainteresować energetykę RDF-em, a wybudowane spalarnie za grube miliony dedykować do spalania niskokalorycznej pozostałości po segregacji odpadów (6- 14GJ), i otwarcie ich no ponadregionalny strumień odpadów ( cały kraj)

  2. Też jestem pod wrażeniem, budowane za olbrzymie pieniądze, teraz nie mają co zrobić z RDF, cementownia im wszystkiego nie przyjmie, muszą za to zapłacić, podo bnie jak za transport. Jestem pod olbrzymim wrażeniem, za taka “gospodarność”.

Skomentuj