Zbliża się kolejna edycja konferencji “Paliwa z odpadów”. Prelegenci i uczestnicy będą rozmawiali o wykorzystaniu paliw alternatywnych oraz perspektywach rozwoju rynku RDF. Czy w obliczu zmian prawnych nareszcie powstanie okazja do jego efektywnego zagospodarowania?

Konferencja “Paliwa z odpadów” (19-21 marca) jest w całości poświęcona wykorzystaniu paliw alternatywnych. Omówione zostaną perspektywy rozwoju rynku paliw z odpadów, potencjał paliw RDF na rynku i kierunki ich wykorzystania, planowane kierunku rozwoju rynku paliw z odpadów, możliwości finansowania i pozyskania funduszy na rozwój instalacji przetwarzania odpadów na cele energetyczne oraz zasady transgranicznego przemieszczania odpadów w postaci paliwa RDF.

Konferencja “Paliwa z odpadów” już wkrótce!

Omówione zostaną różne sposoby wykorzystania paliw alternatywnych, nie tylko w cementowniach. Pokazane zostaną przykłady wykorzystania paliw na świecie, a także ekonomiczne i techniczne uwarunkowania produkcji RDF w RIPOK-ach.

Obecnie większość produkowanego RDF trafia do cementowni. Potencjał paliwa pozyskiwanego z odpadów jest jednak o wiele większy. Może być również wykorzystywany w zmodernizowanych elektrowniach i elektrociepłowniach także tych niewielkich, lokalnych.

Branża energetyczna i ciepłownicza wiąże wielkie nadzieje po zapowiedziach Ministerstwa Energii, które ogłoszono podczas jesiennego Kongresu Envicon Environment. Ministerstwo Energii chce ułatwić i poszerzyć w Polsce możliwość wykorzystywania odpadów do produkcji energii.

ZAREJESTRUJ SIĘ

ME widzi szansę na energetyczne i ekonomiczne wykorzystanie odpadów. Zapis o możliwości pozyskiwania energii z odpadów, jako ważnym składniku miksu energetycznego, pojawił się w opublikowanym pod koniec roku dokumencie dotyczącym Polityki energetycznej Polski (PEP) 2040. Za tymi zapisami mają pójść kolejne akty prawne, która mają być poddane pod dyskusję parlamentarną pod koniec tego roku.

Co w programie?

Także o tych przepisach będą rozmawiać uczestnicy konferencji w Katowicach. Wydarzenie podzielono na sesje tematyczne. Ich hasła to: “Aspekty prawne oraz perspektywy rozwoju rynku paliw z odpadów”, “Technologia wytwarzania i zagospodarowania RDF”, “Energetyczne wykorzystanie i charakterystyka RDF”, “Projekty energetyczne wykorzystania paliw alternatywnych oraz rozwiązania technologiczne”.

Jednym z tematów pierwszej sesji będzie “Prawidłowe wykorzystanie oraz aktualne dane dotyczące paliw alternatywnych w krajowym systemie gospodarowania odpadami”. Zagadnienie to przedstawi dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. Politechniki Łódzkiej.

Z kolei potencjał wykorzystania zużytych opon do produkcji RDF omówi prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaś Jacek Połomka z ZZO Marszów omówi kwestię odpadów kalorycznych pozostałych z przetwarzania odpadów komunalnych niekwalifikujących się do recyklingu.

Dowiemy się także, czy małe ciepłownie opalane paliwem alternatywnym są szansą na rozwiązanie problemów w gospodarce ciepłowniczej oraz odpadowej gmin. Nie może też zabraknąć tematu dotyczącego kwestii zagospodarowania odpadów (popiołów) po termicznym przetwarzaniu RDF oraz wykładu o oczyszczaniu spalin w instalacjach odpylania.

Konferencja, która odbędzie się w dniach 19-21 marca w Katowicach, adresowana jest do przedstawicieli organów administracji samorządowej, zakładów gospodarki komunalnej, cementowni, przedstawicieli RIPOK-ów, przedsiębiorstw z branży energetycznej i ciepłowniczej, a także producentów paliw alternatywnych i pośredników w ich obrocie.

Czytaj więcej

Skomentuj