Obecność zwierząt na terenach przeznaczonych do dziecięcej zabawy ma dziś różny wymiar. Odmienne są także sposoby zapoznawania dzieci i młodzieży z organizmami reprezentującymi faunę.

Tam, gdzie dominuje przyroda, istnieje wiele możliwości kontaktu z fauną w jej naturalnej postaci. W innych miejscach poszukujemy rozwiązań zastępczych, co z kolei może stać się inspiracją do poznania świata zwierząt w znacznie szerszy sposób. Wbrew pozorom nawet w silnie zurbanizowanym mieście można napotkać wiele zwierząt, nie tylko tych domowych, takich jak psy czy koty, ale i tych dziko żyjących, które samodzielnie lub dzięki naszej pomocy muszą sobie radzić z wieloma przeciwnościami losu. Są jednak świadectwem obecności przyrody i jej związku z człowiekiem, tworzą różnorodność biologiczną ? tak dziś pożądaną w miejscach życia człowieka. W przestrzeni miejskiej zwykle brakuje nie tylko terenów, ale i odpowiednich warunków do zapewnienia miejsc bytowania zwierząt. Jednak również wtedy możemy poszukiwać nieco innych rozwiązań, które pozwolą dzieciom oraz dorosłym mimo wszystko poznawać te stworzenia, choć w bardzo zróżnicowany sposób.

Zwierzęce ogrody i parki

Zwierzęta ? reprezentujące gatunki rodzime i egzotyczne ? można dziś spotkać i podziwiać na żywo nie tylko w ogrodach zoologicznych, które są niezwykle popularnymi placówkami naukowo-edukacyjnymi i mają wielowiekową tradycję. O tym, jaką atrakcją są prawdziwe zwierzęta eksponowane na różnego rodzaju terenach zieleni, świadczy fakt, iż już w XIX w. w niektórych parkach publicznych tworzono niewielkie zwierzyńce, będące ogromną atrakcją dla dzieci i dorosłych. Również dziś zwierzęta pojawiają się w rozległych parkach publicznych ? można obserwować je na wydzielonych ogrodzeniem polanach. Alternatywą jest odwiedzenie specjalnie zorganizowanych zagród i pawilonów, by obcować, poznawać i uczyć się pielęgnacji udomowionych zwierząt. Podobnie jest z uczestnictwem w zajęciach hipoterapii z ulubionym koniem. Popularność zyskują dziś nawet miejskie pasieki pszczół, których głównym zadaniem jest ochrona zagrożonych gatunków i podnoszenie świadomości społecznej. W efekcie organizowane są otwarte pokazy dla odwiedzających, cieszące się coraz większą frekwencją.

W różnych miejscach, w odmiennej scenerii i krajobrazie, powstają także ogrody i parki, których wiodącym tematem są zwierzęta, ale w nieco innym wymiarze. Najbardziej znane to parki dinozaurów poświęcone czasom najdawniejszym, czyli rozległe tereny edukacyjno-rozrywkowe, ukazujące świat prehistorycznych zwierząt, połączone z placówkami muzealnymi. Tu można nie tylko poznać różne gatunki tych ogromnych gadów, ale też dotknąć ich figur oraz poznać historię naszej planety.

Tereny zabaw i zwierzęta

Tematyka terenów zabaw i obecności w ich przestrzeni zwierząt kojarzy nam się w pierwszej kolejności z dwoma podstawowymi zagadnieniami. Po pierwsze, konieczne jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, co wiąże się z wyeliminowaniem dostępu do takich miejsc niepożądanych psów, kotów i innych zwierząt, które zanieczyszczają odchodami teren, a szczególnie piaskownice. Z drugiej jednak strony, obecność zwierząt w programie placu zabaw wcale nie jest wykluczona, lecz wręcz pożądana. Potrzeba kontaktu dziecka ze światem ożywionym, roślinami i zwierzętami, to podstawa wszelkich pozytywnych reakcji natury fizjologicznej i psychologicznej (biofilia), a przyroda ? w swej różnorodności ? to pretekst do zabawy i nauki w jednym. Jest to niezwykle istotne w obecnych czasach, gdy innowacyjne rozwiązania technologiczne zaczynają coraz bardziej dominować i absorbują naszą uwagę już od najmłodszych lat, a tempo życia i ilość obowiązków powodują skupienie uwagi całych pokoleń na wszystkim poza naturą i jej dobrodziejstwami.

Naturalne place zabaw

Jednym z interesujących i niezwykle cennych współczesnych przejawów kształtowania miejsc przeznaczonych dla dzieci są naturalne place zabaw. Pojęcie to oznacza n...