Duże drzewa można przesadzać różnymi metodami. Do najpopularniejszych z nich należy zaliczyć przesadzanie ręczne, maszynowe oraz transplantację. Podejmując decyzję o takim zabiegu, trzeba przede wszystkim wiedzieć, które drzewa się do tego nadają.

Nie każde drzewo można przesadzać. Dodatkową sporną kwestią pozostaje to, czy warto podejmować tego rodzaju zabiegi. To, czy dane rośliny powinny być przesadzane pozostaje w gestii urzędników gminnych. To oni decydują, czy drzewo może być przesadzone, czy też należy naliczyć opłatę za usunięcie albo nakazać nasadzenia zastępcze. Ich postanowienia pozostają pod presją inwestorów, którzy wnioskują o przesadzenie drzewa, broniąc się przed opłatą.
 
Gatunki do przesadzania
W wielu krajach sporządza się listy gatunków, które wykazują różną zdolność przystosowywania się do nowych warunków po przesadzeniu, przy czym w różnych państwach różnią się one między sobą. Jednak wszędzie do gatunków, które łatwo przesadzić, należą: klon zwyczajny, klon polny, jawory, klon srebrzysty, graby, olsze, jesion, dąb czerwony, lipy, topola włoska, wierzby (na wiosnę), wiązy i glediczie. Stosunkowo łatwo po przesadzeniu przyjmują się też: miłorzęby, morwy, platany, jarzęby, jabłonie, śliwy, wiśnie ozdobne, kasztanowiec biały oraz drzewa i krzewy iglaste, zwłaszcza jodła jednobarwna, jałowiec, świerk kłujący, sosna zwyczajna i daglezja (ale tylko na wiosnę). Natomiast za trudne do przesadzania uchodzą: katalpy, buki, orzech włoski, robinie, kasztanowiec żółty, klon czerwony, tulipanowce, magnolie, dęby szypułkowy i bezszypułkowy, sosna czarna oraz perełkowiec.
Warto pamiętać, że nie są zdatne do przesadzania drzewa opanowane przez choroby lub szkodniki i poranione, o obniżonej witalności (poniżej fazy stagnacji FW3 wg Roloffa, czyli niewykazujące przyrostów pędów na długość). Ponadto defekty i deformacje drzewa, obniżające statykę, całkowicie dyskwalifikują jego przydatność do przesadzania. Zdolność przeżycia szoku po przesadzeniu jest zależna, podobnie jak przy cięciu korony, od witalności i wieku drzewa. Według brytyjskich standardów duże drzewo to roślina o wysokości 6-15 m i łącznej masie bryły korzeniowej wraz z drzewem sięgającej 10 ton. W Niemczech za duże drzewo uważa się roślinę o średnicy pnia, na wysokości 1 m, powyżej 30 cm, natomiast duże krzewy powinny mieć tam średnicę powyżej 2 m w najszerszym miejscu. Zawsze musi być przygotowana bryła korzeniowa przez dwa, a przynajmniej jeden okres wegetacyjny. Przewidziana też jest strefa rehabilitacji korzeni. W procesie przesadzania drzewa muszą zostać ustalone podstawowe wymiary i warunki charakterystyczne dla tego zabiegu. Przestrzeganie ich jest podstawą do podjęcia decyzji o przesadzeniu drzewa lub braku takiej możliwości. Najkorzystniejszym okresem przesadzania drzew starszych jest stan bezlistny, a dla drzew iglastych – wczesna wiosna.
 
Przesadzanie ręczne
Ten tradycyjny sposób może być stosowany zarówno przez ogrodników profesjonalistów, jak i przez amatorów. Podstawowym założeniem jest przewidzenie potrzeby przesadzenia drzewa na 2-3 lata wcześniej i przygotowanie bryły korzeniowej w kształcie spłaszczonej kuli. W nowej bryle regenerowane są skrócone korzenie. Bryły nieduże, do ok. 60 cm średnicy i o ciężarze 150-250 kg, są najczęściej zabezpieczane opończą z juty i wzmacniane siatką drucianą, szczelnie skręcaną, lub ujmowane w skrzynie, kosze bądź cybanty. Istnieją coraz bardziej sprawne oprzyrządowania, ułatwiające pobranie i transport dużych drzew z bryłami.
Rozwijający się gęsty system korzeniowy dodatkowo wzmacnia całą bryłę. Drzewa z tak przygotowaną bryłą przemieszcza się na nieduże odległości przy pomocy maszyn prostych, takich jak płozy, równie czy rolki. Przy przeciąganiu trasę polewa się papkami ilastymi, bentonitowymi itd. Do transportu na większe odległości używa się odpowiednich platform z dźwigami do załadunku. Bryła przygotowywana przez 2-3 lata może być mniejsza. Zaletą ręcznego przygotowania bryły jest jej indywidualne wykonanie, uwzględniające specyfikę warunków starego siedliska i gładkie przycięcie...

Wykup dostęp do płatnych treści Portalu Komunalnego!

Chcesz mieć dostęp do materiałów Portalu Komunalnego Plus?