Nieprawidłowy dobór roślin rosnących przy ulicach oraz brak sadzenia ich wg ściśle określonych zasad stanowi główną przyczynę ubożenia środowiska naturalnego. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej badaniom przeprowadzonym przy ul. Armii Krajowej we Wrocławiu i zapoznać się z zasadami prawidłowego doboru drzew rosnących w niesprzyjających warunkach, aby zachowywały one estetyczny wygląd i wzbogacały miejskie ulice.

Zieleń przydrożna musi być zharmonizowana z otaczającym krajobrazem. Musi być również dostosowana do okolicznych ekosystemów. Jak wynika z „Planu przestrzennego” autorstwa Jana Leśniaka, przy prawidłowym doborze drzew i krzewów powinno się zapewnić sprzyjające warunki dla utrzymania równowagi ekologicznej, racjonalnej gospodarki zasobami przyrodniczymi oraz ochronę poszczególnych komponentów środowiska naturalnego.
 
Rośliny pod lupą
Badaniami przy ul. Armii Krajowej we Wrocławiu objęto takie drzewa i krzewy jak klon jawor (Acer pseudoplatanus), klon polny (Acer campestre), klon pospolity (Acer platanoides), odmiana kulista klonu (‘Globosum’), odmiana purpurowa (Atropunicea), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), lipa drobnolistna (Tilia cordata), szczodrzeniec główkowaty (Cytisus supinus L.), wierzba płacząca (Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’), brzoza brodawkowata (Betula verrucosa), forsycja pośrednia (Forsythia x intermedia) oraz porzeczka alpejska (Ribes alpinum) – patrz tabelka.
Drzewa przy ul. Armii Krajowej pełnią dwie podstawowe funkcje: tworzą osłonę izolacyjną przeciwhałasową oraz przeciw zanieczyszczeniom powietrza. Jak wynika z tabeli, połowa drzew cechuje się dużą odpornością na środowisko miejskie. Biorąc pod uwagę wszystkie wytyczne prawidłowego doboru drzew przydrożnych, brzoza brodawkowata nie spełnia tutaj wszystkich wymagań. Jest ona bowiem drzewem, które ze względu na cienką korę nie jest polecane do sadzenia w miejscach, gdzie może być narażone na uszkodzenia mechaniczne (czyli np. przy jezdni). Przy obserwacji brzozy brodawkowatej nie zauważono negatywnych symptomów zewnętrznych, takich jak chloroza czy nerkoza, co świadczy o tym, że została ona posadzona zgodnie z wytycznymi. Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo ryzykowne jest sadzenie tego drzewa blisko jezdni.
Drugim drzewem, które zostało dobrane bez uwzględnienia wszystkich zasad prawidłowego sadzenia zieleni przydrożnej, jest wierzba płacząca. Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ jest wierzbą ozdobną, która zajmuje dużo miejsca, dlatego najlepiej sadzić ją nad wodą lub na przestronnym trawniku. Ulica Armii Krajowej ma ograniczoną ilość miejsca, przeznaczonego pod nasadzenia drzew. Wierzba ma bardzo rozłożystą koronę oraz niskie gałęzie, które w niektórych przypadkach utrudniają komunikację. Z tego względu nie jest to drzewo przystosowane do warunków występujących na terenie badań. Pozostałe drzewa, jak wynika z obserwacji, dobrze radzą sobie w warunkach miejsko-przemysłowych. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim: Acer pseudoplatanus, Acer campestre, Acer platanoides, Acer platanoides ‘Globosum’, Acer platanoides ‘Atropunicea’, Forsythia intermedia, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Cytisus supinus oraz Ribes alpinum. U tych drzew również nie zaobserwowano chorób (chloroza, nerkoza). Niektóre świeżo zasadzone drzewa w celu zabezpieczenia systemu korzeniowego są palikowane.
 
Drzewa i krzewy objęte obserwacjami, rosnące wzdłuż ulicy Armii Krajowej

Drzewa i krzewy
Gleby sprzyjające
Odporność na zanieczyszczenia*
Uwagi
Klon jawor
żyzne i świeże
duża
odporny na działanie silnych wiatrów
Klon polny
żyzne i świeże
duża
odporny na suszę
Klon pospolity
żyzne i świeże
duża
nie znosi gleb podmokłych i zasolonych
Klon kulisty
żyzne i świeże

Wykup dostęp do płatnych treści Portalu Komunalnego!

Chcesz mieć dostęp do materiałów Portalu Komunalnego Plus?

css.php