Lwów to niezapomniane miasto. Krocząc jego uliczkami, można zagubić się w przepięknej architekturze oraz licznych, położonych blisko centrum miasta, terenach zieleni. Jednym z nich jest znajdujący się na terenie miasta Park Krajobrazowy „Znesinnia”. Aby nie dopuścić do jego zniszczenia, mieszkańcy oraz władze Parku podejmują szereg inicjatyw, które mają na celu jego ochronę.

Lwów jest miastem barwnym, dynamicznym, niezwykłym. Swoją historią, atmosferą, zabytkami i atrakcjami przyciąga gości z całego świata. Jego szczególną rangę podkreśla wpisanie historycznego centrum miasta na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Oprócz powszechnie znanych obiektów zabytkowych godne są zainteresowania także liczne lwowskie tereny zieleni, a wśród nich obiekt unikatowy – Regionalny Park Krajobrazowy „Znesinnia”. Jeśli udamy się na wschód od Starego Miasta, to już po kilkunastu minutach spaceru znajdziemy się w zielonej, spokojnej przestrzeni, doskonałej do krótkiego wypoczynku, ale również do całodziennej wędrówki.
Park Krajobrazowy „Znesinnia” to znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta kompleks, obejmujący 312 ha powierzchni. Jego otulina zajmuje ok. 473 ha. Położony jest na wysokich wzgórzach na wschód od góry Wysoki Zamek, na której znajduje się kopiec Unii Lubelskiej. Ze względu na ukształtowanie terenu – strome zbocza wzgórz – i niewielką gęstość zaludnienia obszar ten jeszcze przed drugą wojną światową stanowił osobną wieś – Zniesienie. Nazwa ta pochodzi najprawdopodobniej od święta Wozniesienia (Wniebowstąpienia), którego wezwanie nosi lokalna cerkiew. Od niej nazwę przejęła osada oraz cały kompleks wzgórz. Obecnie teren ten znajduje się w granicach Lwowa i jest całkowicie otoczony tkanką miejską. Pozostało tu jednak wiele z dawnej specyfiki, na którą składają się znaczne obszary niezabudowane oraz niewielkie domy skupione w kilku wyraźnie wyodrębnionych osadach - dawnych podmiejskich wsiach.
 
Różnorodny krajobraz
Spotkać tu można znaczną różnorodność krajobrazów: strome wzgórza, wąwozy, pola i łąki, doliny potoków. Najwyższe partie Parku oraz wąwozy są zadrzewione, poniżej znajdują się tereny otwarte oraz obszary zabudowane. Można tu znaleźć unikatowe stanowiska stepowej flory oraz siedliska rzadkich gatunków zwierząt, m.in. bezkręgowców. Znajdują się tu również wzgórza, które wyróżniają się budową geologiczną (są to m.in. wychodnie skalne), liczne strumienie oraz naturalne jeziorko zasilane źródłami bijącymi w jego dnie. Na zwiedzających czekają cenne zabytki: kilka cerkwi, wśród nich szczególnie piękna cerkiew Wozniesienska, zbudowana na przełomie XIX i XX w. na miejscu poprzedniej, XV-wiecznej, a także skansen architektury drewnianej Zachodniej Ukrainy, obejmujący obszar 50 ha, stary cmentarz oraz zabytkowe wiadukty kolejowe i dawną zabudowę wsi Zniesienie. Nic więc dziwnego, że Park „Znesinnia” jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców miasta i wykorzystywanym do rekreacji, uprawiania sportów, spacerów i zabawy. Wśród turystów odwiedzających Lwów teren ten jest jednak ciągle mało popularny, a czasami zupełnie nieznany.
 
Nieznany Lwów
Obszar Parku ocalał w obecnym kształcie dzięki wysiłkowi wielu osób, a w szczególności tych, którzy po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę założyli fundację „Znesinnia” i doprowad...

Wykup dostęp do płatnych treści Portalu Komunalnego!

Chcesz mieć dostęp do materiałów Portalu Komunalnego Plus?